foto

Mila Maldonado, Andrea del Carmen

Doutorada en Marketing Político, Actores e Institucións en Sociedades Contemporáneas pola Universidade de Santiago de Compostela. Máster en Relacións Internacionais e Diplomacia polo Instituto de Estudos Nacionais Superiores (IAEN) con experiencia na área de relacións bilaterais e multilaterais, cooperación internacional, elaboración de documentos e reunións preparatorias para a toma de decisións de alto nivel, comisións mixtas, negociación, subscrición e seguimento dos convenios internacionais e da súa respectiva execución e articulación dos entes das administracións públicas.

Experiencia docente na área de Relacións Internacionais, Negociación Internacional e Política Exterior. Director e membro de proxectos de investigación en relacións exteriores, política exterior, dereitos humanos e mobilidade humana. Avaliadora de proxectos de investigación e investigador na área de teoría dos dereitos humanos, migracións, cooperación internacional e relacións internacionais. Responsable da formación dos Grupos de Investigación.