Alejandro Molins 1.jpg

Molíns, Alejandro

Alejandro Molíns é membro do Consello Reitor do IGADI. É graduado en Dirección e Administración de Empresas por ICADE (UPComillas) e en Dirección de Empresas de comercio exterior CECO (UPM) entre outros moitos títulos académicos. Alejandro conta cunha longa traxectoria no mundo da consultoría, auditoría e formación arredor da internacionalización económica (loxística, marketing, compras, negociación, subcontratación), traballando para empresas e institucións internacionais, así mesmo conta con publicacións e coautorías en estudos como «Plataformas logísticas en EE. UU., China y Rusia» para a FICE (Noviembre 2007), «Internacionalización de la PYME» EOI 2009, «Manual de Transporte y logística Internacional» CECO2013(C), «Manual de Transporte Internacional» UDIMA 2011 ou o «Curso de formación do BID sobre Logística (2016-2017»). É presidente do Fondo Documental Alejandro Molins, sobre a transición española e as relacións internacionais da Guerra Fría, no Concello madrileño de Tres Cantos.