cultura : Palabra chave

O mondiacult celebrouse entre o 28 e o 30 de setembro do 2022 en México

A cultura, o desenvolvemento sustentábel e o cambio climático

Apartados xeográficos Others

O IGADI Annual Report é o informe anual de relacións internacionais e política global do IGADI. Serve para realizar unha análise da xeopolítica internacional desde Galicia, no obxectivo de achegarse aos acontecementos máis destacados do ano, así como as dinámicas de fondo que modelan a realidade internacional e as perspectivas principais do ano en curso.

O mondiacult celebrouse entre o 28 e o 30 de setembro do 2022 en México

MONDIACULT 2022: A cultura como un ben público mundial

Apartados xeográficos Others

A semana pasada celebrouse en México un congreso internacional multilateral que, a pesar de pasar case desapercibido entre as noticias sobre outros eventos políticos de alcance global, é de maior importancia para o mundo e o sector da cultura. Convocada en conxunto pola UNESCO e o Estado latinoamericano, a Conferencia Mundial da UNESCO sobre Políticas Culturais e Desenvolvemento Sustentábel (ou MONDIACULT 2022) constitúe a maior conferencia a escala global no ámbito da cultura nos últimos corenta anos: do 28 ao 30 de setembro reuníronse na Cidade de México as delegacións de 150 Estados, 135 delas encabezadas polos seus respectivos ministras e ministros de cultura. 40 anos despois da primeira MONDIACULT (Cidade de México, 1982) e 24 anos após a Conferencia Intergobernamental sobre Políticas Culturais para o Desenvolvemento (Estocolmo, 1998), a MONDIACULT 2022 celébrase para reforzar a cooperación internacional fronte aos actuais e complexos desafíos da cultura, da diversidade das súas expresións e das sociedades multiculturais contemporáneas.

Choque de culturas

Apartados xeográficos Others

El basamento cultural, entendido como el entretejido de creencias y convicciones raigales de una sociedad, tiene un impacto profundo sobre la economía. Ello quedó evidenciado en Europa a partir del siglo XVI, por vía de su división en dos esferas religiosas: la protestante y la católica. Mientras la segunda, representada esencialmente por el ámbito mediterráneo, …

Choque de culturas Read More »

Os poderes de Galicia

Liñas de investigación Paradiplomacy
Apartados xeográficos Foreign action of Galicia

O noso Estatuto, que recolle a condición de nacionalidade histórica de Galicia, debuxa unha serie de institucións para o exercicio do autogoberno. Os poderes da nosa comunidade artéllanse sobre a base da división habitual de funcións reservando para o exercicio de cada unha delas un órgano específico. O artigo 6, por exemplo, reivindica o papel …

Os poderes de Galicia Read More »

Unha cultura galega internacionalizada

Apartados xeográficos Foreign action of Galicia

Galicia ten competencias e posibilidades de desenvolver unha acción exterior mais aló do tradicional eido estritamente económico, hoxe sinalado como expresión do pragmatismo politicamente mais inocuo. Desde o ámbito concreto da cultura, inmerso nunha fonda crise, podemos impulsar estratexias de internacionalización sobre a base do recoñecemento da diversidade cultural e da defensa dos dereitos culturais …

Unha cultura galega internacionalizada Read More »

Raza, historia e identidad en Cuba: Condicionantes histórico-sociales para la aprobación de la Real Cédula del 21 de octubre de 1817

Apartados xeográficos Latin America

Durante las primeras décadas del siglo XIX, el proceso de formación de la sociedad cubana se configuraba como heredera de un rico híbrido cultural, de la tradición española dominante y la africana esclavizada, pero poderosa ante su mayoría demográfica; se fue imponiendo paulatinamente la presencia de las costumbres, la cultura, el idioma y hasta las …

Raza, historia e identidad en Cuba: Condicionantes histórico-sociales para la aprobación de la Real Cédula del 21 de octubre de 1817 Read More »