DANIEL GONZÁLEZ PALAU ENTREVISTA A FACUNDO REYNA-MUNIAÍN, ESPECIALISTA NA DIÁSPORA GALEGA
Facundo Reyna Muniaín

“Hoxe en día, grazas a Internet, existen ferramentas que facilitan o contacto entre Galicia e a súa diáspora”

Facundo Reyna-Muniain (1979), estudou Letras na Universidade de Bos Aires (UBA), para posteriormente licenciarse en Filoloxía Hispánica na Universidade de Santiago de Compostela (USC) onde logo cursou o Máster en Estudos da Literatura e da Cultura. Doutorouse en Lingüística Iberorrománica pola Universidade de Bremen (Alemaña) coa tese “Lingua e identidade no contexto da diáspora, a lingua galega en Bos Aires”. As súas principais liñas de investigación son: plurilingüismo, estudos da diáspora, política lingüística familiar, sociolingüística e glotopolítica. Foi profesor visitante na Euskal Herriko Unibersitatea (EHU), Universidade de Salamanca (USAL), Europa Universität Flensburg (EUF), Universidade do Salvador (USAL) e Universidade de Bos Aires (UBA), entre outras universidades. Actualmente é investigador do Instituto da Lingua Galega e o European Centre for Minority Issues (ECMI).
Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia
Idiomas Galego

1. Cando e como comezou a túa relación con Galicia?

Eu teño relación con Galicia desde que me lembro. Os meus avós e a miña nai sempre se referiron á nosa orixe galega. Na miña casa resoaron os apelidos Batán, Mel, Pichel, as anécdotas dos paisanos dos meus avós dende sempre. Pero esencialmente, grazas á miña nai, a quen debo o contacto coa cultura de Galicia a través da música tradicional e o interés pola nosa lingua. Mais botando a vista atrás, para min foi fundamental a miña amizade co artista plástico galeguista Manuel Cordeiro, quen me conectou coa Fundación da Cultura Galega Xeito Novo á que sigo vinculado na miña traxectoria intelectual, profesional, pero sobre todo emocional, ata hoxe.

2. Cal é a saúde da diáspora galega en Arxentina? E do uso e continuidade da lingua galega?

O legado cultural galego na sociedade arxentina é indubidable e claro. Porén, debido á dinámica dunha cultura que sufriu a devastación da minorización como a galega, a súa presenza invisibilizouse historicamente. Na actualidade, a presenza galega na Arxentina é claramente inferior á que cabería esperar dun grupo do peso demográfico que tiña a comunidade galega. Porén, nas últimas décadas apareceron expresións reivindicativas da cultura e da lingua galegas. O activismo cultural galego na Arxentina segue tendo destacadas representacións en centros comarcais como o A.B.C. del Partido de Corcubion, a Sociedad Parroquial de Vedra e Asociación G. Residentes de Mos ou a Fundación Xeito Novo. Porén, a falta de xente nova na maioría dos centros é grave. Desde. O meu punto de vista destaca hoxe como referente innovador e faro da lingua e da cultura galegas, o Colegio Argentino Gallego Santiago Apostol.

3. Que diferencias e similitudes existen entre a diáspora galega americana e a europea?

Aínda que en ambos os contextos comparten a experiencia de recrear a identidade cultural galega no exterior. Desde a miña perspectiva en Europa, teño especialmente presente a comunidade galega en Londres e Suíza, debido a unha proximidade xeográfica natural e recursos económicos, a posibilidade de retornar e ter contacto directo coa Galicia territorial definiu a evolución da diáspora europea. Pola contra, a diáspora americana desenvolveuse historicamente dun xeito diferente e en ocasións reinterpreta a identidade galega dialogando coa americana. No caso do Río da Prata, o legado do exilio republicano galego tamén resoa a día de hoxe. En todo caso, hoxe en día, grazas a Internet, existen ferramentas que facilitan o contacto entre Galicia e a súa diáspora. No plano social, creo que a principal diferenza para os mozos de orixe galega da diáspora de Europa e América reside no interese de que esperte neles a posibilidade de regresar a Galicia. No caso de países con inestabilidade económica como Venezuela ou Arxentina, o retorno ofrece oportunidades profesionais e estabilidade que se diferencian dos intereses dos mozos descendentes galegos en Europa.

4. Pensas que a diáspora pode fortalecer a acción exterior de Galicia? Casos como os de Irlanda son significativos e dos que podemos aprender?

Creo absolutamente que a diáspora pode aportar contribucións fundamentais ao desenvolvemento de Galicia e que a acollida da migración de retorno supón unha situación beneficiosa para a sociedade galega e os retornados. Pero tamén creo que este proceso debe darse de forma respectuosa e construtiva por ambas as partes. É dicir, non se trata de que Galicia explote ou aproveite de xeito oportunista a man de obra moi cualificada de América Latina porque os países que souberon recibir aos galegos cando tiveron que abandonar Galicia por razóns políticas, económicas e sociais. Máis ben compre crear unha sinerxía na que Galicia bota unha man aos seus que dende hai séculos buscan un futuro mellor en ambas as beiras do Atlántico. Por outra banda, os retornados, aínda que en moitos casos teñen vínculos culturais e afectivos moi fortes coa súa terra de orixe e coa dos seus maiores, mais ás veces poden perdela e ver a axuda de Galicia só como un trampolín cara a un europeo. residencia sen ningún compromiso co país dos seus antepasados. É necesario encher todo este proceso de contido.

Dende Irlanda, espello de Galicia, coma sempre os galegos podemos aprender moito. Pero tamén sobre os erros que podería estar cometendo o tigre celta en canto á súa relación coa súa diáspora. Grazas á miña experiencia persoal e familiar podo dar conta da relación de Irlanda coa súa diáspora en contraste coa de Galicia coa súa diáspora en Arxentina. Diría que vendo as recentes actuacións do goberno irlandés neste sentido, parecería que é Irlanda a que podería prestar atención a experiencias como a galega, que aínda que se pode mellorar e potenciar, é moi rica e ten consecuencias decisivas. contribucións.

5. Agora que Galicia é receptora de persoas migrantes, especialmente latinoamericanas, como podemos incentivar a aprendizaxe, coñecemento e o uso da lingua galega agora que son galegas e galegos?

Absolutamente. Pero tamén tendo en conta experiencias noutras comunidades autónomas con linguas cooficiais presentes no Estado, creo que é necesario facelo dun xeito intelixente. Estudos de política lingüística como Josu Mezo contrastaron o caso de Irlanda co País Vasco. No primeiro, malia ter un Estado nacional, aplica unha política lingüística punitiva de claro fracaso. Por outra banda, a política lingüística do goberno autónomo vasco, coa súa luz e escuridade, atraeu novos falantes e conseguiu unha mellora para a lingua patrimonial. A lingua debe ser potenciada mediante incentivos, políticas de discriminación positiva e modernización da lingua. Penso que dende unha perspectiva comparativa, ter en conta a actuación doutras minorías tanto no Estado español como no espazo europeo podería ser moi construtivo para Galicia, tanto para valorar os acertos como para corrixir os erros.

6. Poderías falarnos das túas liñas de traballo actuais?

Nos últimos anos dediqueime ao estudo das políticas lingüísticas familiares e á xestión do plurilingüismo nas familias, nesta liña especializeime na diáspora e minorías. Actualmente estou investigando sobre os medios en lingua minorizada, os deportes patrimoniais minoritarios e a emigración de retorno e as dinámicas identitarias que implica este proceso.

7. Por último, poderías recomendarnos un libro, unha película e unha canción arxentina?

Esta é para min case a máis difícil de todas as preguntas, pero tentarei respondendo á máis recente ou á máis presente. Recomendaría a película de Argentina, 1985 na que se fala do xuízo á xunta militar no goberno de Raúl Alfonsín, que foi primeiro presidente democrático da Arxentina na ditadura militar dos anos corenta e era descendente de galegos, o libro “As aguafuertes galegas” de Roberto Arlt e a canción “Dragones” do grupo folk porteño, Xeito Novo.