UNESCO

Nós na UNESCO

Liñas de investigación Paradiplomacia
Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia

A UNESCO celebrou recentemente o seu 75 aniversario, con un ano de retraso por mor da pandemia. A súa directora xeral, Audrey Azoulay, no seu segundo mandato, lembrou o importante valor deste órgano do sistema onusino como plataforma de encontro e diálogo e como expresión da riqueza das voces da sociedade civil.