O Mundo en Galego. Comprender o global dende aquí

O Mundo en Galego. Comprender o global dende aquí. 2020

O Mundo en Galego. Comprender o global dende aquí

 

 • Fiestras abertas Valentín García Gómez
 • Un compromiso fundacional Daniel González Palau
 • Parámetros para unha nova xeopolítica Ignacio Ramonet
 • O galego, un barco para navegar o mundo Enrique Sáez Ponte
 • Crise global, reestruturación internacional e supervivencia da Humanidade Antón Martínez Puñal
 • Trump: síntoma dun mundo en crise Alfredo Iglesias Diéguez
 • De Venus a Jano: a UE nun mundo iliberal Miguel Otero Iglesias
 • Balance de situación 25 anos despois da Asociación Euro-Mediterránea Jesús A. Núñez Villaverde
 • Bielorrusia e as reformas inevitables Miriam González Francisco
 • Galicia perante a Conferencia para o Futuro de Europa Serafín Pazos Vidal
 • Shadi, refuxiado curdo Moncho Iglesias Míguez
 • Armenios e kurdos fronte ao novo imperio otomán Yashmina Shawki
 • O ODS 14 e o avance cara á regulación dos subsidios pesqueiros na OMC Carlos Teijo
 • Planeta Océano María Xosé Porteiro
 • O Parlamento Centroamericano: a diplomacia parlamentar de Centroamérica (1991-2021) David Balsa
 • A Responsabilidade de Protexer a debate: O caso de Venezuela Paula Lamoso González e Stelios Stavridis
 • Dos kiwis aos All Blacks Emilio Manuel Martínez Rivas
 • A pandemia e Trump apuntalan o imparable ascenso de China Xavier García
 • Xi Jinping na historia chinesa Xulio Ríos