Texturas Internacionais nº6

O europeísmo en Ramón Piñeiro
VV.AA.

O europeísmo en Ramón Piñeiro

Xosé Luís Franco Grande, Ramón Lugrís, Fernando Pérez-Barreiro Nolla, Camilo Nogueira, Xerardo Fernández Albor, Marcelino Agís Villaverde

Sumario

  • Presentación
  • Europa dende Compostela por Xosé Luís Franco Grande

  • Galicia-Federalismo-Europeísmo: notas sobre o tempo en que, con Piñeiro, ollabamos Europa como meta para Galicia por Ramón Lugrís
  • Anotacións para o entendemento do europeísmo galeguista no decenio de 1950 por Fernando Pérez-Barreiro Nolla

  • Unha decisión insólita por Camilo Nogueira
  • O significado europeo do pensamento de Ramón Piñeiro por Xerardo Fernández Albor e Marcelino Agís Villaverde

 

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org.