Texturas Internacionais nº9: Ramón Lugrís Sempre Galicia, Sempre Europa. Xosé Luís Franco Grande e Xulio Ríos (editores)

Texturas Internacionais nº9

Ramón Lugrís. Sempre Galicia, Sempre Europa

Xosé Luís Franco Grande e Xulio Ríos (editores)

Ramón Lugrís
Sempre Galicia, Sempre Europa

Xosé Luís Franco Grande e Xulio Ríos (editores)

PVP 10 euros.
Pedidos a: info@igadi.org

Texturas Internacionais nº9: Ramón Lugrís Sempre Galicia, Sempre Europa. Xosé Luís Franco Grande e Xulio Ríos (editores)

 • Presentación
   
 • Continúo sendo un convencido europeísta
  conversa con Xosé Luís Franco Grande e Xulio Ríos
   
 • No principio foi Ramón Lugrís
  por Xosé Luís Franco Grande
   
 • A iso das catro da tarde. Un bypass na tradición galeguista
  por Carlos Amable Baliñas Fernández
   
 • Carta a Ramón Lugrís cincuenta anos despois
  por Gonzalo Rodríguez Mourullo
   
 • Tralas pegadas de Ramón Lugrís
  por Miguel Barros Puente
   
 • Apuntes británicos (e outros) de Ramón Lugrís
  • Os novos filántropos esfarrapados. Cara a creación dunha sociedade xusta
  • Pedigrís e índices de alfabetización
  • As dificultades da coalición gobernante no Reino Unido
  • Europa acosada
  • ¿Trunfará o continuísmo de Tony Blair, ou será a defunción do “Novo Laborismo”?
  • Europa non existe. Bilateralidade e statu quo ábrense camiño
  • Tan roxos non son os Red Tories Británicos. Cara a unha radical redución do Estado no Reino Unido
  • Un edificio que vai abanear. A inestable coalición que goberna o Reino Unido
  • Europa, un espazo baleiro nas eleccións británicas
  • ¿Acabouse a festa para o laborismo de Blair e Brown? O panorama electoral británico para o 6 de maio 
  • Sen dentes para trabar en Tony Blair. A Comisión Chilcot non vai desvelar o que  agachaban os pretextos para a invasión de Irak
  • O novo populismo do “Tea Party Movement”. Unha “espontaneidade” ben financiada
  • Toni Blair xa era partidario dun cambio de réxime en Irak moito antes da invasión. Primeiras revelacións da Comisión Chilcot
  • De “SITEL” e outras bases de datos
  • Aviso: A democracia mata
  • A quen lle importa a clase traballadora branca?
  • ¿Un novo branqueo? A comisión británica que vai investigar a invasión de Iraq
  • No fondo, o problema é Israel: Obama e “a última oportunidade”
  • Cousas que acontecen: Unha avogada británica esixe transparencia