OTAN – Rusia: ¿borrón e conta nova?

No cumio de Lisboa da pasada fin de semana, a OTAN aprobou un novo Concepto Estratéxico que vai servir de folla de ruta para os próximos dez anos.

Apartados xeográficos Rusia
Idiomas Galego

No cumio de Lisboa da pasada fin de semana, a OTAN aprobou un novo Concepto Estratéxico que vai servir de folla de ruta para os próximos dez anos. Unha das novidades esenciais dese Concepto é o empeño por construír unha asociación estratéxica “real” con Rusia, superando a dinámica de enfrontamento máis recente e que culminou na guerra de Xeorxia do verán de 2008. Pero, ¿é factible esa asociación? 

Para facela “real”, ambas as dúas partes deben superar as diverxencias políticas e a desconfianza, circunstancias que veñen de lonxe e que imporán a súa inercia no futuro inmediato. Dende o final da guerra fría, tense falado en numerosas ocasións desta “asociación”, involucrando a ambos actores, pero sempre con escaso éxito. En distintas ocasións, de Ieltsin a hoxe, ambos tentaron establecer unha relación baseada na cooperación e na asociación. O alargamento da OTAN ao Leste abriu unha etapa de inestabilidade que só mudou de rumbo coa chegada de Obama á presidencia, mellorando os lazos bilaterais a medida que se recuperaba a atmosfera de cooperación entre Washington e Moscova. 

En Lisboa, a OTAN certificou, unha vez máis, que Rusia non é un inimigo, senón un socio estratéxico, e esta aceptou o convite para traballar coa OTAN no control dos programas nucleares doutros países e na creación do escudo de defensa antimísiles. Na loita contra o terrorismo e noutros campos, a OTAN precisa de Rusia, sinalando espazos cun notable potencial para facilitar a cooperación. Pero sería iluso pensar que toda a bagaxe de desconfianza do pasado vaise esfumar por arte de maxia dun día para outro. 

A ninguén escapa que o interese da OTAN en atraer a Rusia ao seu entorno é inseparable desa vocación por evitar a súa aproximación a China, que constitúe o rival estratéxico de maior calado de Occidente e con quen colabora na Organización de Cooperación de Xangai. Esa tensión euroasiática vai perdurar.

A OTAN evitará no inmediato futuro algúns dos temas máis espiñentos na relación con Rusia (como o alargamento á Transcausasia). Por outra banda, a ningunha das dúas partes interésalle a confrontación. Non obstante, vailles custar coexistir cando os seus respectivos intereses naturais rivalicen. As diferenzas van a estar presentes durante moito tempo e, por iso, o camiño para asimilar esta cooperación será longo e disputado, podendo malograrse como aconteceu xa con anteriores intentos.