Celsos photo 2020 07 10 22 27 11

Cancela Outeda, Celso

É o Director da revista do IGADI, Tempo Exterior. Doutor en Dereito e licenciado en Ciencias Políticas e da Administración pola Universidade de Santiago de Compostela. Diploma de Especialista na Unión Europea pola Universidade da Coruña (1995) e Diploma de Estudos Avanzados pola UNED (Programa de Doutoramento en Política e Goberno. Subprograma: O proceso político da Unión Europea). Na actualidade, é profesor de Ciencia Política e da Administración da Universidade de Vigo (Galicia). Imparte docencia na modalidade presencial e virtual do Grao en Xestión e Xestión Pública e no Máster online en Xestión Pública e Liderado Institucional. Foi titular da Cátedra Jean Monnet e de dous Módulos Jean Monnet. Tamén forma parte da Rede “BorderGov” patrocinada polo Social Sciences and Humanities Conseil de Recherches (Canadá) e da Red Internacional de Juristas para la Integración Americana (RIJIA). Os campos de interese investigador están relacionados co proceso de integración europea, en particular, co sistema institucional e a constitucionalización da UE, a ampliación, e coa cooperación territorial transfronteiriza e a paradiplomacia rexional.


Artigos de Cancela Outeda, Celso

Foto de Xurxo Lobato, El País 1992. Manuel Fraga e Fidel Castro en Láncara.

Unha ollada a catro décadas de acción exterior galega: dos contactos furtivos á Lei de Acción Exterior de 2021

Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia
A xuntanza dun funcionario ou representante político galego cun homólogo estranxeiro é un feito normal, habitual e legal. Cando as institucións galegas comezaron a súa andaina nos 80 a situación era ben distinta. Os contactos episódicos coas autoridades alén do Miño para tratar cuestións de interese común debían realizarse de xeito furtivo ou disimulado. Hoxe existe un marco legal, autonómico e estatal, que ampara a denominada acción exterior galega. Estas páxinas presentan de forma abreviada unha panorámica histórica da acción exterior despregada polo Goberno galego durante catro décadas. Desde as primeiras iniciativas episódicas, illadas e limitadas, a acción exterior evolucionou ata a configuración dun marco legal propio (Lei de Acción Exterior, 2021) que asume a acción exterior como unha fenómeno cotiá, integral e indispensable para o autogoberno galego no que están chamados a participar diversos actores.