Anuario exterior de Galicia 2005

Igadi, Secretaría Xeral de Relacións coa Unión Europea e Cooperación Exterior, Santiago de Compostela, abril 2005, 361 páx.

Igadi, Secretaría Xeral de Relacións coa Unión Europea e Cooperación Exterior, Santiago de Compostela, abril 2005, 361 páx.


A edición do Anuario 2005 recolle de forma sistematizada a radiografía dos acontecementos desenvolvidos en 2004 en relación á presencia internacional de Galicia e o conxunto de dinámicas, internas e externas, que xera esa proxección. Ademais, por primeira vez, incorpora unha somera análise das principais tendencias mundiais, coa aportación de diferentes especialistas.