images publicacions capa guia arco

Guía de Recursos do Arco Atlántico. 2000

Igadi, Secretaría Xeral de Relacións coa Unión Europea e Acción Exterior e Comisión Arco Atlántico, Santiago de Compostela, maio 2000, 314 páx.

images publicacions capa guia arco

Igadi, Secretaría Xeral de Relacións coa Unión Europea e Acción Exterior e Comisión Arco Atlántico, Santiago de Compostela, maio 2000, 314 páx.


Esta nova Guía de Recursos, confeccionada polo Igadi en colaboración coa Secretaría Xeral de Relacións coa Unión Europea e Acción Exterior e a Comisión Arco Atlántico, efectúa un exhaustivo compendio dos datos e informacións máis relevantes das rexións do Arco Atlántico. En catro idiomas, español, francés, inglés e portugués, sinalanse as referencias esenciais para promover a comunicación entre os principais axentes económicos, sociais, educativos, culturais, políticos e institucionais da franxa máis occidental do noso continente.