Libro Branco da Acción Exterior de Galicia. 2004

Igadi, Secretaría Xeral de Relacións coa Unión Europea e Cooperación Exterior, Santiago de Compostela, marzo 2004, 202 páx.

Igadi, Secretaría Xeral de Relacións coa Unión Europea e Cooperación Exterior, Santiago de Compostela, marzo 2004, 202 páx.


O Libro Branco da Acción Exterior de Galicia incorpora un diagnóstico e unha estratexia para consolidar a proxección internacional da nosa Comunidade, atendendo ás nosas singularidades e vertebrando liñas de actuación e instrumentos que permitan unha xestión consensuada e converxente por parte do conxunto da sociedade galega.