Boletín de Sumarios 2012 – Nº2

Índice

 

Publicación Páxina

Anuario CEIPAZ 2012-2013:”Cambio de ciclo: crisis, resistencias y respuestas globales”

1

http://www.ceipaz.org/

 

Afkar Ideas, N1 33, Primavera de 2012

2

ARI Real Instituto Elcano, Nº 96-97, abril-maio 2012

3

http://www.realinstitutoelcano.org

 

Brecha. Ano 27, do 1.375-1.387, do 30 de marzo ao 22 de xuño de 2012

5

Cuadernos Cristianismo i Justícia, Nº 178-179, febreiro e xuño de 2012

18

http://www.fespinal.com/

 

Current History, Vol. 111, Nº 743-745, marzo-maio 2012

20

http://www.currenthistory.com

 

ECO, Revista do Eixo Atlántico, Nº 251-253, abril-xuño 2012

23

http://www.ecodixital.com/

 

Economía Exterior, Nº 60, Primavera 2012

26

El Viejo Topo. Nº 291-293, abril-xuño 2012

27

http://www.arce.es/catalog/revista_detal.jsp?idRevista=441

 

España Exterior, Ano XVI, Nº 771-777, do 10 de abril ao 26 de xuño de 2012.

30

http://www.espanaexterior.com/

 

Foreign Affairs, Vol. 91, Nº 7, maio-xuño 2012

39

http://www.foreignaffairs.com/

 

Géopolitique, (La Nouvelle Revue) Nº 4 (115), abril-xuño 2012

40

http://lanouvellerevuegeopolitique.wordpress.com/author/lanouvellerevuegeopolitique/

 

Grial, Nº 193, xaneiro-marzo 2012

41

http://www.editorialgalaxia.es/catalogo/libro.php?id_libro=0010350192

 

Hika, Nº 227, marzo de 2012

42

Informe Semanal de Política Exterior, Nº 788-799,  

 

do 2 de abril ao 25 de xuño de 2012

43             

http://www.politicaexterior.com/

 

La Vanguardia Dossier, abril-xuño 2012

55

http://www.vanguardiadossier.org

 

Le Monde Diplomatique, abril-xuño 2012

56

http://www.monde-diplomatique.fr/

 

Les Nouvelles du Grip, Nº 63, 1º trimestre de 2012

59

http://www.grip.org

 

L´Intelligent. Nº 2.674 ao 2.686, do 8 de abril ao 7 de xullo de 2012

60

http://www.lintelligent.com/gabarits/accueil_online.asp?pageid=1

 

Atlas de l´Afrique 2012, L´Intelligent-Jeune Afrique

74

http://www.lintelligent.com/gabarits/accueil_online.asp?pageid=1

 

Noticias Obreras. Nº 1.534-1.536, abril-xuño 2012

75

http://www.hoac.es

 

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, nº 117, Primavera 2012

78

http://www.revistapapeles.fuhem.es

 

Política Exterior. Vol. XXVI, Nº 147, maio-xuño 2012  

79

http://www.politicaexterior.com/

 

Questions Internationales. Nº 55, maio-xuño 2012

80

http://www.ladocumentacionfrancaise.fr

 

Revista CIDOB d´Afers Internacionals, Nº 97-98, abril 2012

81

http://www.cidob.org

 

Revista Brasileira de Ciência Política, Nº 7, xaneiro-abril 2012

82

http://rbcp.unb.br/

 

Revista Crítica de Ciências Sociais, xuño 2012

83

http://www.ces.uc.pt/rccs/

 

Revista de Economía Mundial, Nº 30, 2012

84

http://www.sem-wes.org/seccion.php?menu=15&idsec=15

 

Tempos Novos. Nº 179-181, abril-xuño 2012

85

The Economist. Do 31 de marzo ao 16 de xuño de 2012

88

http://www.economist.com/

 

 


Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó IGADI.