Boletín de Sumarios Nº 2 de 2019

Anuario CEIPAZ 2018-2019.

http://www.ceipaz.org/

Anuario CEIPAZ 2018-2019.

http://www.ceipaz.org/

                                                                                                                                                    

Carta de España, Nº 756, febreiro-Marzo de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

http://www.cartaespsus@meyss.es

 

Carta de Taiwán, Nº 46-47, xaneiro e abril de 2019

https://www.roc-taiwan.org/es_es/cat/18.html

 

Concellos Galegos, Nº 34. Primavera 2019. Segunda Época

http://www.fegamp.gal/

 

ECO. Revista do Eixo Atlántico. Nº 335-336, abril e maio de 2019.

http://www.ecodixital.com/

 

España Exterior, Ano XXII, Nº 947, do 9 de abril ao 18 de xuño de 2019.

http://www.españaexterior.com

 

Gaceta Sindical. Reflexión e Debate. Nova Etapa, Nº 33, Xuño de 2019

http://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12855&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=37&cd_cms_conte=28731&opc_id=2899eca63cd415182a14b0ea26cd5d2t&opc_id_prin=2f6265f7450466813ea62da04a9e99d8

 

Grial, Nº 221, Tomo LVII, xaneiro, febreiro, marzo de 2019                                                

http://www.editorialgalaxia.es/catalogo/libro.php?id_libro=0010350192

 

JEMEAA. The Air Force Journal of European, Middle Eastern and African Affairs, Vol. 1, Nº 1, Primavera 2019.

https://www.airuniversity.af.edu/AUPress

 

Manos Unidas. Nº 209, Xullo-Setembro de 2019

http://www.manosunidas.org/

 

Médicos sin Fronteras, MSF, Nº 115, Maio de 2019.

https://www.msf.es/

 

Migraciones Forzadas, Nº 60, marzo de 2019

https://www.fmreview.org/

 

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, Nº 145, Primavera 2019.

http://www.revistapapeles.es

 

Política Exterior, Vol. XXXIII, Nº 189, maio-xuño de 2019.

http://www.politicaexterior.com/

 

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, Nº 121, abril de 2019

https://www.cidob.org/publicaciones/(filter)/53216

 

Revista Crítica de Ciências Sociais. Número Especial, Novembro de 2018. Nº 118, Maio de 2019

http://www.ucm.es

 

Tempos Novos. Nº 263-264-265, abril-maio-xuño de 2019.

 

clip image001