Boletín de Sumarios Nº 3 de 2015

- ASPJ, Afrique et Francophonie, Vol. 6, Nº 2, 2º trimestre de 2015

- ASPJ, Afrique et Francophonie, Vol. 6, Nº 2, 2º trimestre de 2015

http://www.af.mil/subscribe

                                                                                                                                                        

- Carta de España, Nº 715-716. Maio-Xuño de 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       http://www.cartaespsus@meyss.es

 

- Centre Maurits Coppieters, « Cross-Border Cooperation and Cultural Minorities in Europe » CMC Papers, Nº 2, 2015

http://www.ideasforeurope.eu/

 

- Connections. The Quaterly Journal. Inverno 2014 – Primavera 2015.

http://www.connections-qj.org

 

- ECO. Revista do Eixo Atlántico. Nº 290-291-292. Xullo, Agosto, Setembro de 2015

 

- España Exterior, Ano XIX, Nº 856-861, do 7 de xullo ao 29 de setembro de 2015

http://www.españaexterior.com

 

- Grial, Nº 206, Tomo LIII, abril, maio e xuño de 2015                                                         

http://www.editorialgalaxia.es/catalogo/libro.php?id_libro=0010350192

 

- Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Nº 52, Maio de 2015

http://www.revistaiconos.ec

 

- Informe Semanal de Política Exterior, Nº 945-955, do 6 de xullo ao 28 de setembro de 2015.                                            

http://www.politicaexterior.com/

 

- Migraciones Forzadas, Nº 49, Xuño de 2015

http://www.fmreview.org/es

 

- Mundos Plurales. Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública

Vol. 2, Nº 1, Maio de 2015

http://www.flacso.edu.ec

 

- Murguía. Revista Galega de Historia. Nº 31, Xaneiro-Xuño de 2015.

http://www.revistamurguia.com

 

- Noticias Obreras. Nº 1.573-1.575, Xullo-Agosto- Setembro de 2015                                  

http://www.hoac.es

 

- Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, Nº 130. Verán 2015

http://www.revistapapeles.fuhem.es

 

- Política Exterior, Vol. XXIX, Nº 166-167, Xullo-Agosto, Setembro-Outubro de 2015

http://www.politicaexterior.com/

 

- Revista Española de Desarrollo y Cooperación, Nº 36, Primavera-Verán de 2015

http://www.iudc.es

 

- Tempos Novos. Nº 219-, Agosto de 2015.