Boletín de Sumarios Nº 3 de 2018

ASPJ. Africa and Francophonie/Afrique et Francophonie. Vol. 9, Nº2, 2º trimestre 2017.

ASPJ. Africa and Francophonie/Afrique et Francophonie. Vol. 9, Nº2, 2º trimestre 2017.

http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/aspj_f/

                                                                                                                                                    

Carta de España, Nº 747-748, Abril-Maio-Xuño de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        http://www.cartaespsus@meyss.es

 

Carta de Taiwán, Nº 44, xullo de 2018.

http://www.roc-taiwan.org/es_es/cat/18.html

 

CEIPAZ. Anuario 2017-2018: “Derechos humanos y seguridad internacional: amenazas e involución”

http://www.ceipaz.org/

 

Concellos Galegos, Nº 31. Verán 2018. Segunda Época

http://www.fegamp.gal/

 

Connections. The Quaterly Journal. Vol. 16, Nº 3, Verán de 2017.

http://connections-qj.org/

 

ECO. Revista do Eixo Atlántico. Nº 326-327-328, xullo-agosto-setembro de 2018.

http://www.ecodixital.com/

 

España Exterior, Ano XXII, Nº 929-934, do 3 de xullo ao 25 de setembro de 2018.

http://www.españaexterior.com

 

Grial, Nº 218 Tomo LVI, abril, maio e xuño de 2018                                                          

http://www.editorialgalaxia.es/catalogo/libro.php?id_libro=0010350192

 

Iberoamérica. Revista trimestral desde Moscú. Nº 2, abril-xuño de 2017

http://iberoamericajournal.ru/

 

Médicos sin Fronteras, MSF, Nº 113, Memoria 2017. Xullo de 2018.

https://www.msf.es/

 

Murguía. Revista Galega de Historia. Vol. 37, Xaneiro-Xuño 2018

http://www.revistamurguia.com/

 

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, Nº 142, Verán 2018.

http://www.revistapapeles.es

 

Política Exterior, Vol. XXXII, Nº 184-185, xullo-agosto, setembro-outubro de 2018

http://www.politicaexterior.com/

 

Revista Crítica de Ciências Sociais. Nº 116, Setembro de 2018

http://www.ucm.es

 

Revista Española de Cooperación y Desarrollo, Nº 42, xaneiro-xuño de 2018

https://www.ucm.es/iudesarrolloycooperacion/revista-espanola-de-desarrollo-y-cooperacion-1

 

Tempos Novos. Nº 254, 255, 256, xullo, agosto e setembro de 2018.

 

Vanguardia Dossier, Nº 70, outubro-decembro de 2018.

http://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier