Boletín de Sumarios 2012 – Nº3

 

Índice

 
Publicación Páxina

Afkar Ideas, N1 34, Verán de 2012

1

http://www.afkar-ideas.com/

 

ARI Real Instituto Elcano, Nº 98-99, xuño-agosto 2012

2

http://www.realinstitutoelcano.org

 

Brecha. Ano 27, do 1.388 ao 1.399, do 29 de xuño ao 14 de setembro de 2012

4

Connections, The Quaterly Journal. Vol. XI, Nº1, Inverno 2011

16

https://pfpconsortium.org/journal-issue/connections-quarterly-journal-

 

Cooperación Galega. Informe da Cooperación Galega 2011. Xunta de Galicia

17

Cuadernos Cristianismo i Justícia, Nº 180, setembro de 2012

18

http://www.fespinal.com/

 

Chine Plus Nº22, marzo-maio 2012

19

http://www.chine-plus.com/

 

ECO, Revista do Eixo Atlántico, Nº 254-256, xullo-setembro 2012

20

http://www.ecodixital.com/

 

Economía Exterior, Nº 61, Verán 2012

23

http://www.politicaexterior.com/economia-exterior

 

El Viejo Topo. Nº 294-296, xullo-setembro 2012

24

http://www.arce.es/catalog/revista_detal.jsp?idRevista=441

 

España Exterior, Ano XVI, Nº 779-784,

 

do 10 de xullo ao 18 de setembro de 2012.

26

http://www.espanaexterior.com/

 

Foreign Affairs, Vol. 91, Nº 8-9, xullo-outubro 2012

32

http://www.foreignaffairs.com/

 

Grial, Nº 194, abril-xuño 2012

34

http://www.editorialgalaxia.es/catalogo/libro.php?id_libro=0010350192

 

Informe Semanal de Política Exterior, Nº 800-810,  

 

do 2 de xullo ao 24 de setembro de 2012

35                

http://www.politicaexterior.com/

 

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

 

Working Papers Nº 8,9,10 82011) e 3-4 (2012)

46

http://www.ucm.es/

 

La Vanguardia Dossier, Nº 44, xullo-setembro 2012

51

http://www.vanguardiadossier.org

 

Le Monde Diplomatique, xullo-setembro 2012

52

http://www.monde-diplomatique.fr/

 

L´Intelligent. Nº 2.687-2.699, do 8 de xullo ao 6 de outubro de 2012

55

http://www.lintelligent.com/gabarits/accueil_online.asp?pageid=1

 

Manos Unidas, Nº 188, xullo-setembro 2012

67

http://www.manosunidas.org/

 

Médicos sin Fronteras. Memoria 2011

68

http://www.msf.es/

 

Noticias Obreras. Nº 1.537-1.539, xullo-setembro 2012

69

http://www.hoac.es

 

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, nº 118, Verán 2012

72

http://www.revistapapeles.fuhem.es

 

Política Exterior. Vol. XXVI, Nº 148-149, xullo-agosto 2012  

73

http://www.politicaexterior.com/

 

Questions Internationales. Nº 56-57, xullo-outubro 2012

75

http://www.ladocumentacionfrancaise.fr

 

Revista Española de Desarrollo y Cooperación, Nº 30, Primaveira-Verán 2012

77

http://www.ucm.es/

 

Revista de Economía Mundial, Nº 31, 2012

78

http://www.sem-wes.org/seccion.php?menu=15&idsec=15

 

Tempos Novos. Nº 182-183, xullo-agosto 2012

79

Terra e Tempo, Nº 159-162, xullo 2011-xullo 2012

81

http://www.terraetempo.com/

 

The Economist. Do 23 de xuño ao 15 de setembro de 2012

82

http://www.economist.com/

 

 


Observacións

1. Nas fotocopias que se adxuntan reseñase o índice de temas que inclúe cada publicación.

2. Os socios-colaboradores ou entidades/institucións acollidas á fórmula de convenio poden solicitar información complementaria dos artigos incluídos, reseña dos mesmos ou datos sobre as respectivas publicacións.

3. Para maior información ou aclaracións, consultar ó IGADI.