Gorbachov e a Covid-19

Tense falado moito nas últimas semanas do artigo publicado no WSJ polo ex secretario de Estado Henry Kissinger a propósito da orde mundial post-pandemia. Menos atención se ten prestado ao publicado polo derradeiro líder soviético, Mijail Gorbachov, en Time o pasado 15 de abril.

Liñas de investigación Relacións Internacionais
Apartados xeográficos Outros
Idiomas Galego

Tense falado moito nas últimas semanas do artigo publicado no WSJ polo ex secretario de Estado Henry Kissinger a propósito da orde mundial post-pandemia. Menos atención se ten prestado ao publicado polo derradeiro líder soviético, Mijail Gorbachov, en Time o pasado 15 de abril.

Mentres a esencia do artigo de Kissinger é a reivindicación dos principios e valores da Ilustración liberal como dique de contención de riscos maiores na mutación do paradigma global, Gorbachov apunta á necesidade de evolucionar cara “unha nova conciencia”. Kissinger urxe definir prioridades atendendo primeiro á superación da pandemia, mentres Gorbachov volta a aquel “novo pensamento” que acompañara a perestroika para demandar unha revisión a fondo da axenda global.

Se ambos os dous coinciden en defender a concertación mundial fronte as ameazas comúns recoñecendo que ninguén por si só é quen de afrontalas con éxito, para Gorbachov a clave reside no concepto de seguridade humana, que vai máis aló do de seguridade a secas. A seguridade humana é hoxe a que importa, e iso significa que os gobernos e as institucións globais deben desmilitarizar as súas concepcións deixando de desperdiciar o diñeiro alimentando a industria armamentística. Ao tempo que propón que se reduza o gasto militar nun 10-15 por cento, Gorbachov convida a pasar a primeiro plano a seguridade alimentaria, o cambio climático ou a saúde, moi por diante da sacralización dos factores estritamente militares.

Se para Kissinger as esperanzas inmediatas pasan por sandar as feridas da economía, que serán maiores e de maior complexidade que as desatadas pola crise financeira de 2008, Gorbachov alerta sobre os efectos sociais e, en particular, sobre unha nova espiral de exacerbación das desigualdades.

As estratexias e obxectivos comúns a toda a humanidade, penden aínda dun fío. Os Obxectivos do Milenio, adoptados pola ONU no 2000, fóronse implementando de maneira moi desigual e deberan pasar a primeiro plano. É aí onde se xoga a recuperación da confianza institucional, di Gorbachov, mentres para Kissinger, a eficiencia pública pasa pola preservación da solidariedade social.

A ansiedade estratéxica estadounidense é invocada por Kissinger ao urxir un exercicio de contención que estableza claras prioridades: ante todo, superar a pandemia; despois, preservar a primacía liberal na orde mundial. Sensación de perigo incipiente.