China e o mundo chinés : Apartado xeográfico

Artigos de opinión e análise relacionados con China e o mundo chinés

the world of tomorrow by hrolfgard d824em3 pre

As tensións comerciais entre a UE e China en clave galega

Liñas de investigación Economía
Apartados xeográficos China e o mundo chinés

Tras un turbulento inicio do mes xuño, o 22 de xuño a UE e China decidiron darse unha tregua para evitar a escalada dos aranceis aos vehículos eléctricos. O comisario de comercio da UE, Valdis Dombrovskis, e o ministro de Comercio chinés, Wang Wentao, anunciaron nesa data que a proposta de suba dos aranceis aos vehículos chineses en Europa ía ser revisada. Para isto, anunciouse que a data límite sería o mes de xullo, no que comezarían a aplicarse as subas previstas en caso de non haber acordo.

Tiananmen e o futuro da China

Trinta e cinco anos despois da maior crise do denguismo, o que pasou na China o 4 de xuño de 1989 segue sendo tabú. Fóra, sen embargo, non hai aniversario que se esqueza. Certo tamén que outros moitos que merecerían ser recordados (de Iquique a Tlatelolco, poñamos por caso), pasan sen pena nin groria. Esa recorrente invocación que tanto incomoda en China é acompañada dunha lectura cada vez máis simplista. A memoria do acontecido demanda, sen embargo, unha abordaxe desprexuizada das motivacións e leccións daquel “incidente”.

guerracomercialeeuuchina

Estados Unidos: Conteniendo a China

El pilar fundamental de la política exterior de Estados Unidos frente a la Unión Soviética, en tiempos de la Guerra Fría, fue su doctrina de la contención. Ésta, evidenció contradicciones y fallas en su ejecución, pero a no dudarlo, resultó extraordinariamente exitosa en lograr el objetivo que se había planteado desde su inicio. El padre de dicha doctrina, George Kennan, definió el propósito final de la misma en los siguientes términos: Contener la fuerza expansiva del poder soviético hasta el momento en que los problemas domésticos dentro de la Unión Soviética forzasen un cambio político en ella, así como propiciar la separación de los satélites europeos de la órbita de Moscú.

OPCh - Observatorio de la Poítica China

La escuela estadounidense“Nueva Historia Qing (New Qing History)” y su malentendido sobre los hechos históricos de las fronteras de la dinastía Qing

Liñas de investigación Observatorio de la Política China
Apartados xeográficos China e o mundo chinés

China es un país unificado de múltiples etnias, con un vasto territorio, y las regiones fronterizas han sido una parte indispensable de los imperios centrales a lo largo de la historia. El gobierno de las regiones fronterizas por parte de la dinastía Qing siguió los principios básicos de las dinastías anteriores y presentó ciertas características distintivas de la época. Sin embargo, los académicos estadounidense de la “Nueva Historia Qing”, representados por Evelyn Rawski, Mark C. Elliott, Pamela Kyle Crossley, James A. Millward, Peter C. Perdue, Edward J. M. Rhoads y Philippe Forêt, han malinterpretado la gestión de estas regiones bajo la dinastía Qing, haciendo numerosas afirmaciones que contradicen los hechos históricos.

Lai Ching-te na Wikimedia, agosto 2023

Os estreitos de Taiwán

Lai Ching-te asumiu a presidencia taiwanesa este 20 de Maio. O cambio no liderado amosa un dobre signo de continuidade: do seu partido, o soberanista Minjindang ou Partido Democrático Progresista, á fronte do Estado e tamén da política aplicada nos últimos oito anos, durante o mandato de Tsai Ing-wen. Non obstante, hai unha mudanza destacada: Lai non contará co referendo automático do Parlamento ao perder a maioría absoluta nos comicios do pasado 13 de xaneiro. O entendemento da oposición unionista (KMT, PPT), que tampouco será automático senón que deberán traballalo e arduamente, ameaza con complicar e moito a súa acción de goberno.

Taiwan1 1

Taiwan Economic Status and International relation

Liñas de investigación Economía Relacións Internacionais
Apartados xeográficos Asia China e o mundo chinés

Taiwan did not record any major deterioration in either public finance or external accounts, and even grew stronger in macroeconomic performance in 2020 to 2021 during the time of Covid-19. In 2023, Taiwan was 16th largest exporter (export 432 billion dollars) and 21th largest importer (import 351 billion dollars) with a positive annual growth in the trade gap according to the World Trade Organization (WTO). Taiwan is one of the world’s top 20 economies in terms of Gross Domestic Product (GDP). Global Finance magazine based on GDP per capital adjusted for purchasing power and data from the International Monetary Fund (IMF) announce Taiwan ranking 15th riches country among 196 countries in 2024.

XIVSimposio

XIV Simposio Electrónico Internacional sobre Política China

Nun mundo marcado pola globalización, é fundamental coñecer a situación dunha das maiores potencias dos nosos días. Así, a décimo cuarta edición do Simposio Electrónico de Política China presentouse como unha ocasión excepcional para coñecer as liñas mestras que segue a política do xigante asiático nun momento decisivo, coincidindo coa celebración das sesións anuais da Conferencia Consultiva Política do Pobo Chinés e da Asemblea Nacional Popular.