Nós no Mundo 2015: Unha acción exterior descapitalizada

Nós no Mundo 2015

Unha acción exterior descapitalizada

Nós no Mundo 2015: Unha acción exterior descapitalizada

Unha acción exterior descapitalizada

 • Presentación
 • A descapitalización da acción exterior galega
  Xulio Ríos
 • A Axenda Exterior de Galicia
  Jesús Gamallo Aller
 • Novidades e perspectivas na Euro-rexión Galicia-Norte de Portugal. A cuestión da mobilidade transfronteiriza
  Constantino Cordal Rodríguez e Enrique José Varela Álvarez
 • Galiza ante o imperativo do crecemento e a reconfiguración económica internacional
  Xoán López Facal
 • Entre as crises e o novo Plan Director 2014-2017
  Daniel González Palau
 • A diversidade lingüística de Europa e a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
  Valentín García Gómez
 • A Carta Europea de Linguas Rexionais ou Minoritarias. O paradoxo dunha norma invulnerable con reiterada vulneración dos compromisos
  Alba Nogueira
 • O discurso da oposición non calla no exterior
  David Reinero
 • Galicia e a política de cohesión 2014-2020: reorientando o rumbo
  Celso Cancela
 • Presidencia galega da CALRE 2014. Balance e perspectivas
  Pilar Rojo Noguera
 • A presenza galega no Parlamento Europeo tralas eleccións de 2014
  Álvaro X. López Mira
 • Que esperamos de Europa? 
  Francisco Millán Mon, José Blanco López, Ana Miranda
 • Autores/as