Nós no Mundo 2021. Novos tempos para a acción exterior de Galicia

Nós no Mundo 2021

Novos tempos para a acción exterior de Galicia

Nós no Mundo 2021. Novos tempos para a acción exterior de Galicia

 

 1. Presentación: Novos tempos para a acción exterior de Galicia

  1.1. Equipo Informe Nós No Mundo 2020-2021

  1.2. 30 Anos de IGADI

 2. Xacobeo 2021-2022: Oportunidade, reto, responsabilidade e ilusión
  Nava Castro

 3. As consecuencias do Brexit para Galicia
  Serafín Pazos Vidal

 4. A paradiplomacia local galega nos tempos do Brexit: pistas a explorar para unha nova relación coas cidades do Reino Unido
  Tamara Espiñeira

 5. As implicacións do Brexit no Sistema Educativo en Galiza 14
  Diego Sande

 6. Afinal encontramo-nos na União Europeia
  Xosé Carlos Morell

 7. I Informe de cumprimento da Axenda 2030 en Galicia
  Miguel Ángel Martínez Pellitero

 8. Ordenar a acción exterior de Galicia na Década Xacobea?
  Daniel González Palau

 9. A defensa do galego nas institucións internacionais
  Elsa Quintás

 10. Carvalho Calero 2020: o galego, o nosso português, é um elemento multiplicado
  Miguel Penas

 11. Unha lectura feminista a Xeración NÓS
  Encarna Otero


A aprobación da Lei de Acción Exterior e Cooperación ao Desenvolvemento de Galicia o pasado 23 de febreiro deste 2021 no Parlamento e a súa publicación no DOG o 15 de marzo abren un tempo novo para a acción exterior de Galicia. 

A Lei chega despois de décadas de evolución da nosa paradiplomacia, primeiramente desde a Xunta de Galicia e a icónica creación da Fundación Galicia Europa no 1988, a universalización dos Camiños a Santiago e o Xacobeo, a Lei de Cooperación ao Desenvolvemento (2003), o primeiro Libro Branco da Acción Exterior (2004), o desenvolvemento da Eurorexión ou fitos coma a a Lei da Galeguidade no 2013, a Lei Paz Andrade no 2014, ou a aprobación da primeira Estratexia Galega de Acción Exterior (EGAEX) no 2018. 

A Lei chega tamén despois dunha longa evolución da acción exterior das Cidades, Deputacións e Concellos, que ben por medio da participación en proxectos europeos, irmandamentos, redes de cidades, colaboración coa diáspora, impulso á cooperación ao desenvolvemento, a promoción do turismo ou os esforzos pola captación de investimentos, atesoran xa ducias de experiencias concretas na relación co internacional. 

Máis ala, as Universidades, as empresas e as entidades do tecido sociocultural entraron nas últimas décadas de cheo na globalización, alterando de maneira profunda a natureza do seu día a día, no obxectivo de relacionarse máis e mellor co internacional, coma todos os datos sinalan.

A Lei chega tamén 30 anos despois do nacemento do IGADI, polo que a aprobación da Lei representa para nós un fito particular á hora de pensar a globalización en Galicia e os mecanismos para sermos tan competitivos coma cooperativos na década dos anos 20. Para o IGADI, que desde o seu nacemento impulsou a necesidade de construír políticas públicas de acción exterior con intencionalidade estratéxica para o noso modelo de desenvolvemento, a aparición da Lei debe acompañarse de medidas para ordenar todo o noso capital relacional internacional. 

Nese salto de calidade por construír, a Xunta de Galicia pode e debera de ter un papel protagonista, mais é tarefa de todos os actores da nosa acción exterior apostar por fórmulas cooperativas e mecanismos de coordinación que de feito constrúan esas autopistas de conexión co mundo, en beneficio de todos.

Non é un problema menor para o impulso inicial da Lei o contexto de crise sanitaria produto da Covid-19. Os cambios tectónicos en curso na sociedade internacional, a suspensión radical que a pandemia provocou na globalización durante o 2020 ou a incerteza sobre a evolución da nova normalidade, condicionan a nosa acción exterior e este necesario proceso de ordenación. 

Así as cousas na edición deste ano do informe anual Nós No Mundo, decidimos poñer a atención naquelas cuestións máis inmediatas que deberemos afrontar en relación ao noso posicionamento internacional. Así, o Xacobeo 2021 redefinido en Xacobeo 2021-2022 e a Década Xacobea que acompañará os anos 20, os distintos impactos do Brexit en Galicia, as relacións con Portugal ou a Axenda 2030, acaparan o foco principal do anuario. Ten tamén o Nós No Mundo 2020-2021 espazo para pensar a nosa lingua en Europa e no mundo, así coma un artigo final desde unha lectura feminista do centenario da Xeración NÓS e a súa xenética universalista, trala conmemoración do mesmo celebrado no 2020.

Para despedirnos non temos máis que agradecer a todas as persoas e entidades que colaboraron na elaboración deste anuario a súa boa disposición a participar no mesmo, así coma recoñecer o apoio da Secretaría Xeral de Normalización Lingüística que desde o ano 2010 apoia o impulso desta publicación. Nós seguiremos a darlle corda ao centro da nosa misión constituínte; promover a participación de Galicia na sociedade internacional.

 

 • DIRECCIÓN: Daniel González Palau (Director do IGADI)
 • EQUIPO COLABORADOR: Nava Castro, Serafín Pazos, Tamara Espiñeira, Diego Sande,
 • Xosé Carlos Morell, Miguel Angel Martínez Pellitero, Elsa Quintás,
 • Miguel Penas e Encarna Otero.
 • DIAGRAMACIÓN E EDICIÓN ELECTRÓNICA: BREO.gal
 • ISSN: 1989-9130