Nós no Mundo 2017. EGAEX Horizonte Post-2020: Que rumbo?

Nós no Mundo 2017

EGAEX Horizonte Post-2020: Que rumbo?

Nós no Mundo 2017. EGAEX Horizonte Post-2020: Que rumbo?

EGAEX Horizonte Post-2020: Que rumbo?

 • Presentación
 • Apuntamentos sobre a EGAEX
  Xulio Ríos
 • A Estratexia Galega de Acción Exterior (Egaex), a debate con PP, En Marea, PSdG-PSOE e BNG
  David Reinero
 • Os concellos galegos na xestión dos Fondos Estruturais europeos
  Constantino Cordal Rodríguez e Mónica López Viso
 • Panorama das accións Jean Monnet e as universidades galegas no período 1989-2016
  Celso Cancela Outeda
 • A cuarta onda nacionalista
  Bernabé González Fernández
 • Galiza sube un chanzo nas relacións con Portugal e a Lusofonía
  Enrique Sáez Ponte
 • Galiza na dinámica dos fluxos internacionais de capital
  Xoán López Facal
 • A nosa Axencia Municipal da Cooperación Galega
  Andrea M. García Corzo
 • Unha ollada á tradución ao galego en 2017
  Fernando Moreiras Corral
 • Os Autores/as