Revista Tempo exterior

Tempo exterior Nº 04

Xaneiro - Xuño / 2002
TEMA CENTRAL: ACCIÓN EXTERIOR DE GALICIA E AMÉRICA

Xaneiro - Xuño / 2002
TEMA CENTRAL: ACCIÓN EXTERIOR DE GALICIA E AMÉRICA

 

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org


Índice
 • As relacións da Comunidade Autónoma de Galicia coa Arxentina
  Enrique Peruzzotti, Marcela Villarrazo
 • Venezuela e a acción exterior de Galicia
  Mónica Lorenzo
 • América Latina na acción exterior de Galicia
  María Xosé Viqueira Cores
 • Arxentina: tempo de crise
  Daniel Pereyra
 • O Islam, unha identidade plural
  Xosé Chao Rego
 • O occidente no imaxinario político árabe-musulmán
  Bichara Khader
 • Leccións por aprender do dominó balcánico
  Ángel Segundo Gómez González
 • Chequia, ¿a integración de veludo?
  Beatriz Urgal Puentes
 • Cabo Verde: a globalización dunha economía de subsistencia
  José Valdemiro Lopes
 • O fallido golpe contra Chávez: un test de reflexos democráticos
  José Antonio Fernández
 • O Islam e a muller: a historia dunha manipulación
  Sonia Vizoso
 • Un imposto mundial sobre os movementos internacionais de capitais
  Iago Santos Castroviejo
 • A educación nos dereitos humanos
  Calo Iglesias
 • Kosovo, a peza que faltaba
  Xulio Ríos Paredes