Tempo exterior nº40: A Unión Europea post-brexit e o novo escenario institucional e político

Tempo exterior Nº 40

A Unión Europea post-brexit e o novo escenario institucional e políticoXaneiro - Xuño / 2020

 

Tempo exterior nº40: A Unión Europea post-brexit e o novo escenario institucional e político

 

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.gal


A Unión Europea post-brexit e o novo escenario institucional e político
 • Carta ás lectoras
 • MONOGRAFÍA
 • A Unión Europea despois do Brexit
  Antonio-Carlos Pereira Menaut
 • União Europeia menos atlântica? Uma inquietação portuguesa
  José Palmeira
 • Brexit e instituciones comunitarias
  Belén Sánchez Ramos
 • Do “Brexit” ao Coronavirus: O futuro de Europa na encrucillada
  Serafín Pazos Vidal
 • La Unión Europea y el Reino Unido. Divergencia histórica y miopismo contemporáneo
  David Ramiro Troitiño
 • O modelo social europeo, o Brexit e os ‘left  behind’
  Mónica López Viso
 • Política Exterior e negociación internacional para o Brexit: Ameazas e aspectos clave para o sistema educativo e a Formación Profesional en Galicia
  Diego Sande Veiga
 • MISCELÁNEA
 • A América Latina nas prioridades da política externa portuguesa: A influência literária e política das Esquerdas
  Nancy Gomes, Ana María Toscano e Isabel Costa Leite
 • Camiño a Bos Aires: Unha ollada ao proceso de internacionalización do movemento da memoria
  Iria Morgade Valcárcel e Bruno González-Cacheda
 • Libros

Director IGADI: Daniel González Palau.

Fundador e Presidente de Honra do IGADI: Xulio Ríos.

Director Tempo Exterior: Celso Cancela Outeda (Universidade de Vigo).

Consello de Redacción: Alejo, Antonio (Grupo Armela, Universidade de Santiago de Compostela); Breogán Diéguez, Uxío (Cátedra de Memoria Histórica, Universidade da Coruña); Fernández, Belén (Grupo ESOMI, Universidade da Coruña); Galanes, Iolanda (Grupo BiFeGa, Universidade de Vigo);  López Mira,  Alvaro Xosé (Grupo Observatorio da Gobernanza, Universidade de Vigo); Sande, Diego (Grupo ICEDE, Universidade de Santiago de Compostela); Villarino, Carmen (Grupo Galabra, Universidade de Santiago de Compostela)..

Secretaría Editorial: Paula Lamoso González (Grupo Observatorio da Gobernanza, Universidade de Vigo).

Consello Científico: Antunes, Ricardo (Universidade Estadual de Campinas); Bouzas, Ramón (Universidade de Santiago de Compostela), Burbano De Lara, Felipe (FLACSO Ecuador);  Caramés, Antía (Universidade da Coruña);  Concheiro, Luciano (UAM México);  Cornejo, Romer (Colegio de México); Cruz Beja Orrico Horta, Ana Paula (Universidade Aberta de Lisboa); Larson, Jared (Humboldt University); García, Rafael (Universidad Pablo de Olavide); García Segura, Caterina (Universitat Pompeu Fabra); González Laxe, Fernando (Universidade da Coruña), Ismara León De la Rosa, Raquel (Universidad de Puebla), Khader, Bichara (Lovaina University); Lhun, Zhu (Academia de Ciencias Sociais da China, Sección Iberoamérica); Lobo-Fernandes, Luís Filipe (Universidade do Minho); Lois, Rubén (Universidade de Santiago de Compostela); Mathews, Robert (New York University); Oviedo, Eduardo Daniel (Universidad Nacional de Rosario-Argentina); Pereira Muro, Carmen (Texas Tech University); Peruzzotti, Enrique (Universidad Torcuato di Tella); Rivera Ortiz, Ángel Israel (Universidad de Puerto Rico); Ruíz Seisdedos, Susana (Universidad de Jaén); Stavridis, Stelios (Universidad de Zaragoza); Tavares da Silva, Jorge (Universidade de Aveiro); Teijo, Carlos (Universidade de Santiago de Compostela). 

Coordinador/a científico do número: Celso Cancela Outeda.

Ilustración de portada: Imaxe por Wilfried Pohnke en Pixabay. 

Maquetación e programación edición electrónica: BREO.gal 

Edición electrónica: https://www.igadi.gal/te 

Impresión: Arnoia. 

Depósito Legal: VG654-1997

ISSN: 1579-6582 

ISBN: 9781579658212

Edita: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional) Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra Tel. +34 600309066. 

Correo electrónico: info@igadi.gal

Tempo Exterior é unha publicación semestral elaborada polo IGADI que analiza conflitos e problemas internacionais de certa actualidade. Refundada en 2000, Tempo Exterior abarca todas as tendencias ou correntes do pensamento e conta coa colaboración de especialistas de recoñecido prestixio de destacadas institucións de Galicia e do exterior. Está incluida no LATINDEX, folio 18629, no ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, no índice de Difusión e Calidade Editorial (DICE) de Revistas Españolas de Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, e en DIALNET.