Tempo exterior Nº 44 - Xaneiro-Xuño/2022 "Distribuir contido Representación dos gobernos territorias na UE. Experiencias e prácticas​"

Tempo exterior Nº 44

Xaneiro-Xuño/2022
Representación dos gobernos territorias na UE. Experiencias e prácticas​

Índice de contidos

 • Editorial

MONOGRAFÍA

 • Presentación: Vinte anos de representación dos gobernos territoriais na UE
  Serafín Pazos Vidal
 • O papel do Comité Europeo das Rexións na actual reforma da Política Europea de Cohesión
  Thomas Wobben
 • 25 anos da creación da Delegación de Euskadi na Unión Europea
  Marta Marín
 • De camiño á gobernanza multinivel. Como o Rexistro de Transparencia da UE contribuíu a reforzar o papel dos axentes subnacionais no proceso lexislativo da UE
  Michael Schmitz
 • Cooperación interadministrativa en asuntos da UE nos Países Baixos: un código formal como base para un diálogo e unha consulta estruturados amplos
  Bas van den Barg
 • Representación de intereses do goberno local austríaco a nivel da UE
  Simona Wolesa
 • ¿Novos comezos ou máis do mesmo? A nova Lei de Acción Exterior de Galicia e a Estratexia de Acción Exterior de España 2021-2024
  Serafín Pazos-Vidal

MISCELÁNEA

 • Bayern no mundo: unha análise nas relacións exteriores do Estado Libre de Baviera
  Christoph R. Schreinmoser
 • Cuestións xeopolíticas despois da retirada de Estados Unidos de Afganistán
  Bichara Khader
 • Cultura política e opinión pública do nivel subnacional ao nacional: Claves comparativas a partir do caso uruguaio
  Gerardo Caetano Hargain e Ernesto Nieto de Francesco
 • NOTAS DE INVESTIGACIÓN
 • A ampliación da Unión Europea cara aos Balcáns Occidentais: o caso albanés
  Gonzalo Otero Rosales

Libros


Datos da publicación

 • Director IGADI: Daniel González Palau.
 • Fundador e Presidente de Honra do IGADI: Xulio Ríos.
 • Director Tempo Exterior: Celso Cancela Outeda (Universidade de Vigo).
 • Consello de Redacción: Alejo, Antonio (Grupo Armela, Universidade de Santiago de Compostela); Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (Cátedra de Memoria Histórica, Universidade da Coruña); Fernández, Belén (Grupo ESOMI, Universidade da Coruña); Galanes, Iolanda (Grupo BiFeGa, Universidade de Vigo); López López, Paulo Carlos (Universidade de Santiago de Compostela); López Mira,  Alvaro Xosé (Grupo Observatorio da Gobernanza, Universidade de Vigo); Sande, Diego (Grupo ICEDE, Universidade de Santiago de Compostela); Villarino, Carmen (Grupo Galabra, Universidade de Santiago de Compostela).
 • Secretaría Editorial: Bruno González Cacheda (Universidade de Vigo).
 • Consello Científico: Antunes, Ricardo (Universidade Estadual de Campinas); Bouzas, Ramón (Universidade de Santiago de Compostela), Burbano De Lara, Felipe (FLACSO Ecuador);  Caramés, Antía (Universidade da Coruña);  Concheiro, Luciano (UAM México);  Cornejo, Romer (Colegio de México); Cruz Beja Orrico Horta, Ana Paula (Universidade Aberta de Lisboa); Larson, Jared (Humboldt University); García, Rafael (Universidad Pablo de Olavide); García Segura, Caterina (Universitat Pompeu Fabra); González Laxe, Fernando (Universidade da Coruña), Ismara León De la Rosa, Raquel (Universidad de Puebla), Khader, Bichara (Lovaina University); Lhun, Zhu (Academia de Ciencias Sociais da China, Sección Iberoamérica); Lobo-Fernandes, Luís Filipe (Universidade do Minho); Lois, Rubén (Universidade de Santiago de Compostela); Mathews, Robert (New York University); Oviedo, Eduardo Daniel (Universidad Nacional de Rosario-Argentina); Pereira Muro, Carmen (Texas Tech University); Peruzzotti, Enrique (Universidad Torcuato di Tella); Rivera Ortiz, Ángel Israel (Universidad de Puerto Rico); Ruíz Seisdedos, Susana (Universidad de Jaén); Stavridis, Stelios (Universidad de Zaragoza); Tavares da Silva, Jorge (Universidade de Aveiro); Teijo, Carlos (Universidade de Santiago de Compostela). 
 • Revisión Linguística: Abraham Díaz López, Adrián Levices, Ainoa Antelo, Beatriz Fariñas, Bruno Pita, Candela Gómez, Carolina Díaz, Cristina Marey, Emilio Pérez, José-Luis Morais, Iria Taibo, Vanessa Conde.
 • Coordinación científica do número: Serafín Pazos Vidal.
 • Ilustración da portada: Escultura de Abraham, procedente do Pórtico da Gloria. 
 • Maquetación e programación edición electrónica: BREO.gal 
 • Edición electrónica: https://www.igadi.gal/te 
 • Impresión: Andavira . 
 • Depósito Legal: VG654-1997
 • ISSN: 1579-6582 
 • ISBN: 9781579658243
 • Edita: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional) Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra Tel. +34 600309066. 
 • Correo electrónico: info@igadi.galTempo Exterior é unha publicación semestral elaborada polo IGADI que analiza conflitos e problemas internacionais de certa actualidade. Refundada en 2000, Tempo Exterior abarca todas as tendencias ou correntes do pensamento e conta coa colaboración de especialistas de recoñecido prestixio de destacadas institucións de Galicia e do exterior. Está incluida no LATINDEX, folio 18629, no ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, no índice de Difusión e Calidade Editorial (DICE) de Revistas Españolas de Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, e en DIALNET.
 • Esta revista disponibiliza o acceso libre inmediato ao seu contido baixo os principios de apoiar o maior intercambio libre e independente de coñecemento global e visibilizar a Galicia e os estudos internacionais galegos na sociedade internacional.