Tempo exterior nº38

Tempo exterior Nº 38

Xaneiro - Xuño / 2019

 

Tempo exterior nº38

 

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org


Sumario
 • Carta aos lectores
 • Crise sociale, crise de la représentation.Le mouvement des gilets jaunes, symptôme ou projet?
  Pierre Tartakowsky
 • Polonia trinta anos despois da Mesa redonda: é o nacionalismo populista o final desta historia?
  Mercedes Herrero de la Fuente
 • A independencia de Ucraína: avances e crises
  Alexis B. Romanov
 • O obxectivo de EUA é Irán, non a República Islámica
  Nazanin Armanian
 • Iemen: onte, hoxe e mañá
  Moncho Iglesias
 • Tiananmen: 30 anos da maior crise da historia da República Popular Chinesa
  Enrique Fanjul
 • Tensión no Estreito de Formosa: variacións sobre unha crise
  Yu-Ting Lu
 • A península coreana na era Trump
  Rafael Bueno
 • Nicaragua 1979-2019: do sandinismo ao ‘orteguismo’
  Roberto Montoya
 • Tempos de Venezuela
  Farruco Sesto
 • Libros
 • Resumo-Resumen-Abstract
 

 

Edita: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional)

Redacción e administración: Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra 

Tel. 986 84 34 36 / info@igadi.org

Fundador e director: Xulio Ríos. 

Coordinación editorial: Roberto Mansilla Blanco. 

Consello de Redacción: Daniel González Palau, Roberto Mansilla Blanco, Luciano Concheiro, Alvaro Xosé López Mira, Andrea Manuela García Corzo, Carmen Novas Ferradás.

Consello Reitor: Alejandro Molíns de la Fuente, Antonio Martínez Puñal, Emilio Manuel Martínez Rivas, Enrique Sáez Ponte, Fernando Pérez-Barreiro Nolla (1931-2010), Ignacio Ramonet, Lois Tobío Fernández (1906-2003), Luís Álvarez Pousa, Manuel Fernández Blanco, Manuel Mera Sánchez, María Xosé Agra Romero, María Xosé Porteiro García, Víctor Fernández Freixanes, Xosé Fortes Bouzán, Xosé Luis Franco Grande, Xosé Luís Rodríguez Pardo (1936-2018), Xulián Maure Rivas, Ramón Lugrís (1932-2015).

Consello Académico: Eduardo Daniel Oviedo (Universidad Nacional de Rosario-Argentina), Susana Ruíz Seisdedos (Universidad de Jaén), Romer Cornejo (Colegio de México), Luís Filipe Lobo-Fernandes (Universidade de Braga), Álvaro Xosé López Mira (Universidade de Vigo), José Manuel Pureza (Universidade de Coimbra), Zhu Lun (Academia de Ciencias Sociais de China), Caterina García (Universitat Pompeu Fabra), Francisco Veiga (Universitat Autónoma de Barcelona), Enrique Peruzzotti (Universidad Torcuato di Tella-Argentina), Bichara Khader (Université Catholique de Louvain), Rosa Riquelme Cortado (Universidad de Murcia), Ana Paula Beja Horta (Universidade Aberta de Lisboa), Ricardo Antunes (UNICAMP-Brasil), Fernando González Laxe (Universidade de A Coruña), Luciano Concheiro Bórquez (Universidad Autónoma Metropolitana-México), Felipe Burbano de Lara (FLACSO-Ecuador), José María Tortosa (Universidad de Alacante), Carmen Pereira-Muro (Miami University), José Gilberto Scandiucci Filho (Instituto Rio Branco, Brasilia), Stéphane Paquin (Université du Québec), Ismael Cejas (Universidad de Los Andes-Venezuela), Jared D. Larson (University of Delaware), Robert Matthews (New York University), Jorge Tavares da Silva (Universidade de Aveiro-Portugal), Carlos Teijo (Universidade de Santiago de Compostela), Rubén C. Lois González (Universidade de Santiago de Compostela), Raquel I. León de la Rosa (Benemérita Universidad de Puebla, México).

Abstract: Mara Ríos e Vera R. Carrillo.

Ilustración de portada: “Descripcion del Reyno de Galizia, Avth. F. Fer. Oiea Ord Pred. a Don Fernandez de Castro y Andrade, Conde de Lemos, de Villalva y Andrade, Marqves de Sarria” (Wikipedia).

Revisión lingüística: Xoán A. Gonzalves Vicente.

Maquetación e programación edición electrónica: PositiBos.gal 

Edición electrónica: http://www.igadi.org/te

Impresión: Arnoia. 

Depósito Legal: VG654-1997

ISSN: 1579-6582

 

Tempo Exterior é unha publicación semestral elaborada polo IGADI que analiza conflitos e problemas internacionais de certa actualidade. Refundada en 2000, Tempo Exterior abarca todas as tendencias ou correntes do pensamento e conta coa colaboración de especialistas de recoñecido prestixio de destacadas institucións de Galicia e do exterior. Está incluida no LATINDEX, folio 18629, no ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, no índice de Difusión e Calidade Editorial (DICE) de Revistas Españolas de Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, e en DIALNET.