Balance económico 2017

INGRESOS

 

Ingresos Secretaría Fondo

60.000,00

Ingresos Sensibilización

24.000,00

Ingresos Secretaría Fdacio. Plácido Castro

450,00

Ingresos doazóns

0

Ingresos publicidade

6.922,96

Ingresos Tempo Exterior

1.295,20

Ingresos servizos diversos

80.258,02

Ingresos extraordinarios

0

Total Ingresos

172.926,18

 

 

GASTOS

 

Compra de materia de oficina

533,67

Compra subscricións

413,00

Gastos prof. independientes

39.443,35

Asesoría

2.308,18

Servizos bancarios

102,44

Gastos teléfono

825,18

Outros Servizos

3.587,09

Servizos impresión

279,35

Gastos de correo

2.207,63

Cotas asociacións

0

Salarios

79.311,10

S. Social a cargo da empresa

25.193,96

Compensación gastos prestación

398,70

Reembolso gastos órgao Rector

18.683,13

Amortización inmobilizado materia

707,89

IVE non deducible

0

Gastos excepcionais (doazóns)

0

Observatorio Política China (web)

931,70

Total gastos

174.926,37

 

 

DÉFICE EXERCIO 2018

- 2.156,22