Balance económico 2018

INGRESOS

 

Ingresos Secretaría Fondo

60.000,00

Ingresos Sensibilización

24.000,00

Ingresos Secretaria Fdacio. Plácido Castro

492,35

Ingresos doazóns

7.853,20

Ingresos publicidade

5.535,54

Ingresos Tempo Exterior

1.801,39

Ingresos servizos diversos

17.380,74

Ingresos extraordinarios

0,00

Total Ingresos

117.063,22

 

 

GASTOS

 

Compra de materia de oficina

573,31

Compra subscrición

28,00

Gastos prof. independentes

3.737,44

Asesoría

2.131,79

Servizos bancarios

119,88

Gastos teléfono

1.003,64

Outros servizos

2.446,26

Servizos impresión

2.016,58

Gastos de correo

1.731,85

Cotas asociacións

0,00

Limpeza

617,50

Salarios

81.172,63

S. Social a cargo da empresa

17.930,11

Compensación gastos prestación

1.545,98

Reembolso gastos órgano Rector

12.207,29

Amortización inmobilizado materia

966,07

IVE non deducible

1.161,32

Gastos excepcionais (doazóns)

0,00

Observatorio Política China (web)

644,93

Total gastos

130.034,58

 

 

DÉFICE

12.971,36€