A metamorfose do comunismo na China. 2021

Ríos X. “A metamorfose do comunismo na China, unha historia do PCCh (1921-2021)” (2021)

A editorial galega Kalandraka publicou «A metamorfose do comunismo na China. Unha historia do PCCh: 1921-2021″. Publicado orixinalmente en galego, lanzouse tamén en castelán, catalán e portugués.

O autor analiza nas súas 435 páxinas a traxectoria ideolóxica do PCCh a través do sovietismo, o maoísmo, o dengismo e o xiismo.

Dispoñible en todostuslibros.com, ou en kalandraka.com, ou na súa librería habitual.