Nacións Unidas, textos fundamentais. 1995

Xulio Ríos (compilador e introductor), Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1995, 80 páx.

Xulio Ríos (compilador e introductor), Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1995, 80 páx.


Ademáis dun prólogo de Mario Zamorano, director da oficina de Información de Nacións Unidas en Madrid, inclúense os seguintes documentos: Carta das Nacións Unidas, Estatuto da Corte Internacional de Xustiza, Declaración sobre os principios de dereito internacional referentes ás relacións de amizade e á cooperación entre os Estados de conformidade coa Carta das Nacións Unidas, Declaración Universal dos Dereitos da Persoa, Pacto Internacional dos Dereitos Civís e Políticos, Pacto Internacional dos dereitos económicos, sociais e culturais. Como anexos: proposta para a reforma das Nacións Unidas, listado dos 185 países membros, e almanaque internacional.