images publicacions galicia e a sociedade das nacions

Galicia e a Sociedade das Nacións. 1992

Xulio Ríos, Editorial Galaxia, Vigo, 1992, 117 páx.

images publicacions galicia e a sociedade das nacions

Xulio Ríos, Editorial Galaxia, Vigo, 1992, 117 páx.


É un libro no que se analiza un dos aspectos menos coñecidos do galeguismo histórico: o intento de vertebrar unha política internacional orientada ó recoñecemento exterior da condición nacional de Galicia, propiciando o seu inserimento na comunidade universal dos pobos. Detense particularmente na participación de Galicia nos Congresos de Nacionalidades Europeas. Prologado por Lois Tobío.