O perdurable legado de Fernando Pérez-Barreiro. Edición a cargo de Xulio Rïos. Cumio, 2015.

O perdurable legado de Fernando Pérez-Barreiro. 2015

Edición a cargo de Xulio Rïos. Cumio, 2015.
 
O perdurable legado de Fernando Pérez-Barreiro. Edición a cargo de Xulio Rïos. Cumio, 2015.Presentación
Fernando Pérez-Barreiro Nolla faleceu en Lancaster (Inglaterra) o 4 de xaneiro de 2010. O 7 de xaneiro de 2011 reunimonos na mesma Baiona na que tanto gozou, un grupo de amigos e amigas para celebrar unha primeira homenaxe. Recollemos neste volume as palabras pronunciadas na ocasión.Igualmente reproducimos as análises e comentarios que sobre a súa traxectoria e a súa obra se foron publicando dende entón por iniciativa de diversos autores e que recompilamos previamente na web do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI, proxecto ao que Fernando dedicou boa parte do seu tempo nos derradeiros anos da súa vida.Inclúese tamén a longa entrevista publicada en Grial (2005) que recolle aspectos biográficos e conceptuais que nos permiten unha aproximación á súa figura e ao seu pensamento.Un lustro despois da súa desaparición, a súa memoria e o seu legado perduran entre nós.Xulio RíosDirector do IGADI
1. Homenaxe no primeiro aniversario do seu pasamento (Baiona, 7 de xaneiro de 2011)
 • Palabras de Teresa Barro
 • Discurso de Xosé Luis Franco Grande
 • Discurso de Francisco Silva Castaño
 • Discurso de Nicolás Vidal
 • Discurso de Francisco Xosé Fernández Naval
 • Discurso de Xulio Ríos
2. Análises e comentarios sobre a súa traxectoria e obra.
 • Fernando Pérez Barreiro, Luís Álvarez Pousa, El Ideal Gallego, 08/01/2010
 • Adeus a un cabaleiro galego de Londres, Craig Patterson, Galicia Hoxe, 07/01/2010
 • Un home de todas as estacións, Craig Petterson, (Galicia Hoxe, 13/01/2011)
 • Fernando Pérez-Barreiro Nolla ou a Bendición de Babel, Nicolás Vidal, Diario de Ferrol, 07/01/2010
 • Fernando Pérez-Barreiro, Xosé Luís Franco Grande, La Voz de Galicia, 11/01/2010
 • Fernando Pérez-Barreiro, X. L. Méndez Ferrín, Faro de Vigo / La Opinión
 • O analistaX.L. Méndez Ferrín, Faro de Vigo/La Opinión, 12 de febreiro de 2011
 • O noso home en Londres, Xosé Manuel Pereiro, El Pais, 15/01/2010
 • Lembranza dun amigo, Xosé Luis R. Pardo, Xornal de Galicia, 17/01/2010
 • Lembranza de Fernando, Vera Ríos Carrillo, ANT, 21/01/2010
 • Fernando, nós na diáspora, Xulio Ríos, Tempos Novos, Febreiro/2010
 • Epílogo para Fernando Pérez-Barreiro Nolla, Xulio Ríos, Xornal de Galicia, 12/01/2010
 • Trazos da Galicia de Fernando Pérez-Barreiro, Xulio Ríos, Viceversa xuño 2010, revista da ATG-Universidade de Vigo
 • A contracorrente, Xulio Rios, (Xornal de Galicia, 07/01/2011)
 • Modelo de civismo, Xulio Ríos, IGADI, 2012.
 • Regreso á Toca, Xulio Ríos, Praza, 04/01/2013
 • Fernando Pérez-Barreiro dende os montes de CumbriaFrancisco Xosé Fernández Naval, Diario de Ferrol, 7 de febreiro de 2010.
 • Carta a Fernando Pérez-Barreiro NollaFrancisco Xosé Fernández Naval, Diario de Ferrol, 2 de xaneiro de 2011.
 • O sabio impasible, Eduardo Punset, Muy Interesante, xuño de 2011.
 • Na morte de Fernando Pérez-Barreiro Nolla, Emilio Xosé Ínsua, (Seminario de Estudos Terra de Viveiro) Publicado no Heraldo de Vivero, Xaneiro de 2010
Anexos
 • “Para ser e crear necesitas independencia”, Conversa de Xosé Luís Franco Grande e Xulio Ríos con Fernando Pérez-Barreiro Nolla, Grial 167, 2005
 • Nota oficial do IGADI