images publicacions pensar a democracia

Pensar a Democracia, á esquerda. 1994

Xulio Ríos (co-autor), Editorial Inquérito, Lisboa, 1994, 122 páx.

images publicacions pensar a democracia

Xulio Ríos (co-autor), Editorial Inquérito, Lisboa, 1994, 122 páx.


Obra colectiva baixo a dirección de Joao María de Freitas Branco, na que se recollen diferentes puntos de vista sobre a crise da democracia e o futuro da esquerda. Ademáis da aportación de Xulio Ríos sobre "A esquerda ante os nacionalismos", contase coas colaboracións de: Jean Louis Moynot (investigador, director do centro Cambios, en Francia), José Barros Moura (profesor universitario, deputado europeo, membro da dirección da Plataforma de Esquerda de Portugal), Luís Joyce-Moniz (profesor catedrático da Universidade de Lisboa), Francisco Louça (membro da dirección do Partido Socialista Revolucionario), António Reis (profesor universitario e investigador, membro do Partido Socialista), Frieder Wolff (membro da dirección do partido Os Verdes de Alemania), Joao María de Freitas Branco (investigador e profesor de filosofía, membro da dirección da Plataforma de Esquerda), Gzozden Flego (profesor de Filosofía da Universidade de Zagreb e membro do Movimento pola Paz de Croacia), e Lode Van Outrine (deputado europeo, membro da dirección do Partido Socialista de Bélxica.