images publicacions os dereitos da humanidade

Os dereitos da humanidade. 1998

Xulio Ríos (compilador e introductor), Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1998, Colección Materiais, 133 páx.

images publicacions os dereitos da humanidade

Xulio Ríos (compilador e introductor), Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1998, Colección Materiais, 133 páx.


Recopilación dos principais instrumentos internacionais en materia de dereito ó desenvolvemento, á paz, ó medio ambiente, a beneficiarse do patrimonio común da humanidade, á asistencia humanitaria, traducidos ó idioma galego, con indicación de fontes complementarias e anexos varios.