images publicacions rusia

Rusia, das orixes á crise dun modelo. 1996

Xulio Ríos, Laudelino Pellitero e Carlos Méixome, Ir Indo Edicións, Colección Pretextos Internacionais, Vigo, 1996, 112 páx.

images publicacions rusia

Xulio Ríos, Laudelino Pellitero e Carlos Méixome, Ir Indo Edicións, Colección Pretextos Internacionais, Vigo, 1996, 112 páx.


Á luz das máis recentes convulsións, cunha metodoloxía esclarecedora, os autores indagan e logo profundizan, con rigor, nas múltiples constantes que vertebraron a identidade rusa, rematando por centrar a atención na análise das características principais do período soviético, das causas que provocaron a crise e fin dun modelo vocacionado para conseguir a emancipación social que acabou secuestrada por unha burocracia dogmática, absurda e inerte.