images publicacions nosnomundo portada

Nós no mundo. Unha política exterior para Galicia. 2010

Xulio Ríos, Editorial Galaxia, 2010

images publicacions nosnomundo portada

Xulio Ríos, Editorial Galaxia, 2010.


A mundialización configura un novo escenario internacional que revoluciona o papel e as funcións dos estados clásicos. Neste libro, ofrécese unha proposta que promove unha paradiplomacia activa para facer de Galicia unha célula de universalidade, plenamente adaptada aos tempos actuais.O obxectivo deste libro é reflexionar sobre a necesidade de que Galicia tome conciencia da importancia do factor exterior e, dese xeito, aproveitar as oportunidades que brinda a mundialización para asegurar o progreso e o benestar. Debúxase así un conxunto de ideas e propostas coas que a sociedade galega pode e debe tirar proveito das súas potencialidades e avantaxes comparativas.