images publicacions galicia un pais no mundo

Galicia, un país no mundo. 2004

Xulio Ríos (coordinador), Edicións do Castro, Sada, A Coruña, febreiro 2004, 84 páx.

images publicacions galicia un pais no mundo

Xulio Ríos (coordinador), Edicións do Castro, Sada, A Coruña, febreiro 2004, 84 páx.


Conmemoración Cívica do 70 Aniversario do Recoñecemento Internacional de Galicia como unha Nacionalidade. A participación no IX Congreso de Minorías Nacionais Europeas, organismo adxunto á Sociedade das Nacións, reunido en Berna (Suíza) do 16 a 18 de setembro de 1933, constitúe un evento de primeira magnitude ao concretar, por primeira vez na nosa historia recente, a comparecencia de Galicia, con personalidade propia, nun encontro internacional. Aquel Congreso deu a súa conformidade ao recoñecemento da condición nacional de Galicia, da súa identidade diferenciada, con idioma, cultura e costumes propios, e ao dereito a dispor libremente do seu destino, sentimentos compartidos polos representantes dos corenta millóns de europeos de catorce nacionalidades que aglutinaba esta organización internacional.