Rede IGADI

Rede IGADI Galiza Mundo

fotoorla

Valiñas Pereira

Realiza práctias no IGADI. É estudante de ultimo ano do Grao de Ciencias Políticas e da Administración da Universidade de Santiago de Compostela, cunha gran interese nas áreas de cooperación internacional e márketing político.


Artigos de Valiñas Pereira, Ainara

Cambiará o rumbo das Nacións Unidas o Cumio do Futuro?? (artigo final)

O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrará os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel discutiranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.

Cales son os principais desafíos aos que se enfrontan as NNUU de cara a celebración do Cumio do Futuro? A resolución de conflitos (Oitava parte)

O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrará os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel discutiranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.
Leticia Álvarez Reguera é a encargada de Comunicación da ONU para España e Andorra en UNRIC, o Centro Rexional de Información da ONU con base en Bruxelas. É xornalista de formación e especializouse na resolución de conflitos, mediación internacional e procesos de paz. Traballou como xornalista no Leste de Europa. Escribiu o libro: “Mi nombre es Refugiado”, onde narra a súa viaxe desde Turquía a Alemaña con varias familias de refuxiados. Chegou a Bruxelas vía Ucraína.

"La negociación y el multilateralismo, que parecen tan abstractos y poco tangibles, son la mejor manera de prevenir conflictos" Entrevista a Leticia Álvarez Reguera, responsable de comunicación de la ONU para España y Andorra

Apartados xeográficos Cooperación ao desenvolvemento
La Cumbre del Futuro es una reunión de alto nivel que se celebrará los días 22 y 23 de septiembre de 2024 en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). El evento contará con la presencia de los líderes de los distintos países miembros de Naciones Unidas y debatirá diversas cuestiones a nivel internacional, cuyo principal objetivo será la elaboración de un nuevo consenso internacional capaz de afrontar los desafíos del futuro.
Leticia Álvarez Reguera é a encargada de Comunicación da ONU para España e Andorra en UNRIC, o Centro Rexional de Información da ONU con base en Bruxelas. É xornalista de formación e especializouse na resolución de conflitos, mediación internacional e procesos de paz. Traballou como xornalista no Leste de Europa. Escribiu o libro: “Mi nombre es Refugiado”, onde narra a súa viaxe desde Turquía a Alemaña con varias familias de refuxiados. Chegou a Bruxelas vía Ucraína.

"A negociación e o multilateralismo, que parecen tan abstractos e pouco tanxibles, son o mellor camiño para a prevención de conflitos" Entrevista a Leticia Álvarez Reguera, responsable de comunicación da ONU para España e Andorra

Apartados xeográficos Cooperación ao desenvolvemento
O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrará os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel discutiranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.

Cal é o papel das Organizacións non Gobernamentais no Cumio do Futuro? (Especial, Sexta Parte)

Apartados xeográficos Cooperación ao desenvolvemento
O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrará os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel discutiranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.

Por que é importante a celebración do Cumio do Futuro? (Especial, Quinta parte)

O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrará os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel discutiranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.
Os 17 Obxectivos da Axenda 2030

Que relación garda o Cumio do Futuro coa Axenda 2030? (Especial, Cuarta parte)

O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrará os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel discutiranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.

Cal é o principal obxectivo do Cumio do Futuro? O Pacto do Futuro (Especial, terceira parte)

O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrará os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel discutiranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.

Cales son os principais temas na Axenda do Cumio do Futuro? (Especial, Segunda parte)

O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrará os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel abordaranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.

Que é o Cumio do futuro de 2024 e como xorde? (Especial, primeira parte)

O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrara os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel abordaranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.
PAN Zhen

Pan

Director executivo da Academia de Gobernanza Global e Estudos de Área e director da Escola de Linguas Estranxeiras da Universidade Tecnolóxica de Guangdong (GDUT).


Artigos de Pan, Zhen

Reformar la plataforma de discurso para narrar la historia del desarrollo sostenible de China

Desde el inicio de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en 2016, China ha respondido activamente y se ha comprometido a implementar este marco global histórico de desarrollo. Con este fin, China ha propuesto sucesivamente su “Plan Nacional de Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y el “Plan de Construcción de Áreas de Demostración de Innovación para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, proporcionando un itinerario concreto y un plan de acción efectivo para avanzar en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de manera equilibrada en áreas como la economía, la sociedad y el medio ambiente. Estas medidas contundentes demuestran que China sigue perseverando en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsando el desarrollo del país hacia una dirección de mayor calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad, contribuyendo así al desarrollo sostenible global.

A reforma da plataforma de discurso para narrar a historia do desenvolvemento sostible de China

Desde o comezo da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas en 2016, China respondeu activamente e comprometeuse a instaurar este marco global histórico de desenvolvemento. Para tal fin, propuxo consecuentemente o seu Plan Nacional de Aplicación da Axenda 2030 e o plan de construción de zonas para demostrar a innovación para o desenvolvemento sostible. Á súa vez, proporcionou un itinerario concreto e un plan de acción eficaz para continuar implementando os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) de maneira equilibrada en distintos ámbitos, o que amosa o compromiso de China con estes obxectivos ao impulsar o desenvolvemento nacional, e tamén mundial, cara a unha xestión de maior calidade, eficiencia, equidade e sostibilidade.
Xose Veiras Garcia

Veiras García

Licenciado en Bioloxía pola Universidade de Santiago e diplomado especialista en sustentabilidade, ética ecolóxica e educación ambiental pola Universidade Politécnica de Valencia. Educador e consultor ambiental. Promotor do Observatorio Galego da Acción Climática (OGACLI). Co-autor do libro Mapa ecosocial de Galicia (Catro Ventos Editora, 2019).


Artigos de Veiras García, Xosé

Acelerar a acción climática nunha década crítica

Apartados xeográficos Outros
No combate á crise climática estamos hai décadas instalados nun permanente “agora ou nunca”. Cómpre actuarmos “agora” para evitarmos un quecemento global agravado. Se a adopción en 1992 da Convención Marco da ONU sobre Cambio Climático tivese sido o comezo dunha vigorosa acción climática hoxe non estariamos a tentar non exceder o límite de 1,5ºC de aumento da temperatura media global con respecto á época preindustrial, senón outro ben inferior e menos prexudicial, pois cada décima de grao importa moito.
O Cumio das Nacións Unidas sobre ambición climática (CAS) celebrado na Sede das Nacións Unidas, Nova York o 20 de setembro de 2023, tivo como obxectivo acelerar a acción climática como preludio da 28a Conferencia das Partes (COP28) da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (CMNUCC).

As portas do inferno están abertas

Apartados xeográficos Outros
A crise climática é unha realidade que está a avanzar a un ritmo aínda maior do agardado, provocando desastres e acendendo alarmas por todo o planeta. Despois de décadas de acción climática insuficiente, “a humanidade abriu as portas do inferno”, en palabras do secretario xeral das Nacións Unidas, Antonio Guterres, pronunciadas o 20 de setembro pasado na Climate Ambition Summit, auspiciada por el en Nova York. Un encontro concebido para tentar impulsar a acción climática a pouco máis de dous meses do cumio climático anual que terá lugar en Dubai.
LuziaOca 500x500 1

Oca González

Luzia Oca González é doutora em Antropologia (Universidade de Santiago de Compostela). Professora Auxiliar na UTAD entre 2004 e 2022, atualmente é professora Ajudante Doutora na USC. A sua investigação principal incide sobre género e migração (autora de diversos trabalhos de investigação e publicações sobre a comunidade cabo-verdiana da Galiza e o seu país de …

Oca González Ler máis »

foto

Mila Maldonado

Doutorada en Ciencias Políticas pola Universidade de Santiago de Compostela, Máster en Relacións Internacionais e Diplomacia e Licenciada en Estudos Internacionais. Investigadora en relacións internacionais, política exterior e migración. Experiencia no sector público, privado e universitario. Traballou en varios Ministerios de América Latina nas áreas de relacións bilaterais e multilaterais, cooperación, cultura, educación e comunicación, …

Mila Maldonado Ler máis »


Artigos de Mila Maldonado, Andrea del Carmen

América Latina: seguridade e democracia. “Nin é o mesmo nin é igual”

Juan Luis Guerra, un dos cantantes latinoamericanos de máis prestixio, titulou en 1998 a un dos seus álbums máis vendidos: “Nin é o mesmo nin é igual”. Esta frase cobra forza no actual contexto latinoamericano, onde “democracia” e “seguridade” emerxen como conceptos que mostran, cada vez máis, un estreito vínculo.
IGADI Annual Report 2022-2023: Globalización e multipolaridade en tempos de Guerra

A onda progresista xera un cambio de aires para a integración latinoamericana

Liñas de investigación Relacións Internacionais
Unha das interrogantes formuladas no Annual Report 2021-2022 foi a seguinte: «Nova onda progresista nas Américas?» O panorama latinoamericano actual parece dar resposta a esa pregunta de forma afirmativa. É así que, o ano 2022 trouxo consigo o triunfo electoral na segunda volta de Gustavo Petro, converténdoo no primeiro presidente de esquerdas na historia de Colombia, e de Luis Inácio Lula Da Silva, quen tivo que facer fronte a varios intentos de deslexitimación da súa autoridade e unha elevada polarización sociopolítica. Ambos eventos electorais reconfiguraron a correlación de forzas políticas e sociais da rexión; así, o péndulo bascula cara a esquerda e se aliña cos triunfos electorais previos de líderes como Luis Arce, Xiomara Castro ou Gabriel Bóric.
João Casqueira Cardoso

Casqueira Cardoso

Profesor asociado, Universidade Fernando Pessoa (Portugal), Membro integrado do CEPESE (Centro de Estudos da Poboación, Economía e Sociedade), Porto, Portugal. Colabora co IGADI hai máis de 20 anos. Actualmente investigador asociado do IGADI no Observatorio Galego da Lusofonia (OGALUS). De lingua materna francesa, con formación xurídica comparada (Doutorado do Instituto Universitario Europeo de Florença), traballou …

Casqueira Cardoso Ler máis »


Artigos de Casqueira Cardoso, João

A Agenda 2030 em Portugal e a cooperação UE-China

A 25 de setembro de 2015, em Nova Iorque, a Cimeira das Nações Unidas proclamou a vigência de uma nova agenda ambiciosa, centrada nos chamados cinco P’s: no planeta, na prosperidade, na paz, nas pessoas e nas parcerias. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, mais comumente intitulada de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2015–2030 (ODS), visa o alcance de todos os 17 objetivos previstos na resolução A/RES/70/1 e respetivas 169 metas “integradas e indivisíveis” (UN General Assembly, 2015).

Fernández Suárez

Belén Fernández Suárez é profesora titular de Socioloxía da Universidade da Coruña. É membro do Equipo de Investigación de Sociedades en Movemento (ESOMI). As súas liñas de investigación céntranse nas políticas migratorias, e especialmente, nas políticas de integración de inmigrantes. Participou como investigadora no proxecto de I+D+I (CSO2016-80158-R): “A nova emigración de España: perfís, estratexias …

Fernández Suárez Ler máis »

antia

Pérez-Caramés

Antía Pérez Caramés é Profesora Contratada Doutora no Departamento de Socioloxía e Ciencias da Comunicación da Universidade da Coruña. Licenciada e Doutora en Socioloxía, conta con formación especializada nos ámbitos da Demografía e as Migracións Internacionais. Fai parte do Consello Científico da revista do IGADI Tempo Exterior. Integra o Equipo de investigación Sociedades en Movemento …

Pérez-Caramés Ler máis »


Artigos de Pérez-Caramés, Antía

As inequidades no acceso ao dereito ao refuxio. Un chanzo máis na xerarquía das mobilidades

Apartados xeográficos Cooperación ao desenvolvemento
A recente invasión da Ucraína, que retumba ao tempo que escribo estas notas, está a provocar unha vaga de refuxio que, como xa acontecera en 2015 coa chegada de persoas sirias ás costas europeas, volve colocar enriba da mesa a cuestión de como estamos a coidar da protección dun dereito que atende a un momento …

Pérez-Caramés Ler máis »

15.javierlopez alemana

López Prol

Javier López Prol é doutor en Economía pola Universidade de Graz, Austria, e profesor asistente na Universidade Yonsei – Mirae en Corea do Sur. O seu traballo enfócase na mitigación do cambio climático e máis concretamente na transición enerxética- Particularmente na expansión das enerxías renovábeis variábeis (solar e eólica), e na súa integración nos mercados …

López Prol Ler máis »

susanar

Ruiz Seisdedos

É profesora Titular da Universidade do Área de Ciencia Política e da Administración da Universidade de Xaén. Ocupou diversos cargos de xestión académica desde o ano 2008 ata a actualidade, destacando que foi Vicedecana de Converxencia Europea e Calidade da Facultade de Traballo Social da Universidade de Xaén (2008-2012). Ten dous Sexenios de investigación recoñecida …

Ruiz Seisdedos Ler máis »


Artigos de Ruiz Seisdedos, Susana