Rede IGADI

Rede IGADI Galiza Mundo

Captura de pantalla 2024 02 14 193452

Caramés Leiro

Graduada en Relacións Internacionais pola Universidade Complutense de Madrid, cunha gran interese nas areas da cooperación internacional e a Unión Europea. Conto con experiencia previa en proxectos sociais con organizacións do panorama nacional como Helsinki España ou Cruz Vermella, e de índole internacional coa participación en iniciativas comunitarias ou seminarios.


Artigos de Caramés Leiro, Marta

Qué é a paradiplomacia e a acción exterior das CCAA en España?

Apartados xeográficos Europa Acción exterior de Galicia
Liñas de investigación Paradiplomacia
Nos últimos anos, o termo “paradiplomacia” acadou un considerable nivel de popularidade e uso nas Relacións Internacionais, caracterizado pola ambigüidade terminolóxica que o subxace e pola degradación do sistema estatal-céntrico, vinculado por suposto á iniciativa de organizacións como a Unión Europea, que xeraron un considerable impulso no papel das entidades rexionais mediante a reformulación do Tratado de Maastricht ou a creación do Comité das Rexións.
DAVID BALSA05

Balsa

Enviado Especial da Presidencia do Parlamento Centroamericano para Nacións Unidas


Artigos de Balsa, David

A Presidenta do Parlamento Centroamericano Silvia Garcia Polanco reunida en Guatemala con diplomaticos chinos. Fonte fotografía Parlacen

China e Centroamérica amplían a súa relación estratéxica

A visita oficial da Presidenta do Parlamento Centroamericano, a deputada da Republica Dominicana Silvia Garcia Polanco, á Republica Popular China os próximos dias 21 ao 28 de xullo de 2024 abre unha nova etapa nas relacións entre Centroamérica e China.
fotoorla

Valiñas Pereira

Realizou prácticas no IGADI entre marzo e xuño do ano 2024. Grao de Ciencias Políticas e da Administración da Universidade de Santiago de Compostela, cunha gran interese nas áreas de cooperación internacional e márketing político.


Artigos de Valiñas Pereira, Ainara

Cambiará o rumbo das Nacións Unidas o Cumio do Futuro?? (artigo final)

O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrará os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel discutiranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.

Cales son os principais desafíos aos que se enfrontan as NNUU de cara a celebración do Cumio do Futuro? A resolución de conflitos (Oitava parte)

O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrará os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel discutiranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.
Leticia Álvarez Reguera é a encargada de Comunicación da ONU para España e Andorra en UNRIC, o Centro Rexional de Información da ONU con base en Bruxelas. É xornalista de formación e especializouse na resolución de conflitos, mediación internacional e procesos de paz. Traballou como xornalista no Leste de Europa. Escribiu o libro: “Mi nombre es Refugiado”, onde narra a súa viaxe desde Turquía a Alemaña con varias familias de refuxiados. Chegou a Bruxelas vía Ucraína.

"La negociación y el multilateralismo, que parecen tan abstractos y poco tangibles, son la mejor manera de prevenir conflictos" Entrevista a Leticia Álvarez Reguera, responsable de comunicación de la ONU para España y Andorra

Apartados xeográficos Cooperación ao desenvolvemento
La Cumbre del Futuro es una reunión de alto nivel que se celebrará los días 22 y 23 de septiembre de 2024 en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). El evento contará con la presencia de los líderes de los distintos países miembros de Naciones Unidas y debatirá diversas cuestiones a nivel internacional, cuyo principal objetivo será la elaboración de un nuevo consenso internacional capaz de afrontar los desafíos del futuro.
Leticia Álvarez Reguera é a encargada de Comunicación da ONU para España e Andorra en UNRIC, o Centro Rexional de Información da ONU con base en Bruxelas. É xornalista de formación e especializouse na resolución de conflitos, mediación internacional e procesos de paz. Traballou como xornalista no Leste de Europa. Escribiu o libro: “Mi nombre es Refugiado”, onde narra a súa viaxe desde Turquía a Alemaña con varias familias de refuxiados. Chegou a Bruxelas vía Ucraína.

"A negociación e o multilateralismo, que parecen tan abstractos e pouco tanxibles, son o mellor camiño para a prevención de conflitos" Entrevista a Leticia Álvarez Reguera, responsable de comunicación da ONU para España e Andorra

Apartados xeográficos Cooperación ao desenvolvemento
O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrará os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel discutiranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.

Cal é o papel das Organizacións non Gobernamentais no Cumio do Futuro? (Especial, Sexta Parte)

Apartados xeográficos Cooperación ao desenvolvemento
O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrará os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel discutiranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.

Por que é importante a celebración do Cumio do Futuro? (Especial, Quinta parte)

O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrará os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel discutiranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.
Os 17 Obxectivos da Axenda 2030

Que relación garda o Cumio do Futuro coa Axenda 2030? (Especial, Cuarta parte)

O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrará os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel discutiranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.

Cal é o principal obxectivo do Cumio do Futuro? O Pacto do Futuro (Especial, terceira parte)

O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrará os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel discutiranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.

Cales son os principais temas na Axenda do Cumio do Futuro? (Especial, Segunda parte)

O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrará os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel abordaranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.

Que é o Cumio do futuro de 2024 e como xorde? (Especial, primeira parte)

O cumio do futuro é unha reunión de alto nivel que se celebrara os dias 22 e 23 de setembro de 2024 na cidade de Nova York (Estados Unidos). O evento estará conformado polos líderes dos diferentes países membros das Nacións Unidas e nel abordaranse diversas cuestións a nivel internacional cuxo principal obxectivo será a elaboración dun novo consenso internacional capaz de facer fronte aos desafíos do futuro.
PAN Zhen

Pan

Director executivo da Academia de Gobernanza Global e Estudos de Área e director da Escola de Linguas Estranxeiras da Universidade Tecnolóxica de Guangdong (GDUT).


Artigos de Pan, Zhen

Reformar la plataforma de discurso para narrar la historia del desarrollo sostenible de China

Desde el inicio de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en 2016, China ha respondido activamente y se ha comprometido a implementar este marco global histórico de desarrollo. Con este fin, China ha propuesto sucesivamente su “Plan Nacional de Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y el “Plan de Construcción de Áreas de Demostración de Innovación para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, proporcionando un itinerario concreto y un plan de acción efectivo para avanzar en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de manera equilibrada en áreas como la economía, la sociedad y el medio ambiente. Estas medidas contundentes demuestran que China sigue perseverando en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsando el desarrollo del país hacia una dirección de mayor calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad, contribuyendo así al desarrollo sostenible global.

A reforma da plataforma de discurso para narrar a historia do desenvolvemento sostible de China

Desde o comezo da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas en 2016, China respondeu activamente e comprometeuse a instaurar este marco global histórico de desenvolvemento. Para tal fin, propuxo consecuentemente o seu Plan Nacional de Aplicación da Axenda 2030 e o plan de construción de zonas para demostrar a innovación para o desenvolvemento sostible. Á súa vez, proporcionou un itinerario concreto e un plan de acción eficaz para continuar implementando os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) de maneira equilibrada en distintos ámbitos, o que amosa o compromiso de China con estes obxectivos ao impulsar o desenvolvemento nacional, e tamén mundial, cara a unha xestión de maior calidade, eficiencia, equidade e sostibilidade.
CdP 2023.12.b

De Prado

O doutor César de Prado realizou un mestrado en Economía e Xestión de Empresas Internacionais pola Universidade Autónoma de Madrid, e en 2002 doutorouse en política económica global, cunha tese sobre estándares tecnolóxicos, polo Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia). Posteriormente investigou e ensinou en universidades de Suecia, Xapón, España, Macau, China e Taiwán. Actualmente …

De Prado Ler máis »


Artigos de De Prado, César

El cùjū fue un entrenamiento en palacios y campamentos de patear pelotas

Con los fabulosos fútboles chinos

Apartados xeográficos China e o mundo chinés
Liñas de investigación Observatorio de la Política China
El museo online de la FIFA nos muestra y explica el origen y larga evolución de varios ejercicios y juegos de pelota en equipo en tres continentes. El episkyros (‘defensor’) de los antiguos griegos, representado en los trofeos de las modernas copas europeas de fútbol, era un juego de pies y manos con pelotas de cuero que llegaron a practicar también algunas mujeres....
OPCh - Observatorio de la Poítica China

Multilateralismo con características chinas

Apartados xeográficos China e o mundo chinés
Liñas de investigación Observatorio de la Política China
En una Europa ocupada en chapotear en el agua y apagar fuegos, y algo preocupada por el Covid y Ucrania, un tema crucial pasa desapercibido: el creciente intento de la República Popular China (RPC) de liderar o conducir (引领) un cambio o revisión en las relaciones internacionales a través de más, y más densos y más globales, procesos sinocéntricos. Pero empecemos recordando sus primeros pasos en su larga marcha.
OPCh - Observatorio de la Poítica China

Multilateralismo con características chinas

Apartados xeográficos China e o mundo chinés
Liñas de investigación Observatorio de la Política China
En una Europa ocupada en chapotear en el agua y apagar fuegos, y algo preocupada por el Covid y Ucrania, un tema crucial pasa desapercibido: el creciente intento de la República Popular China (RPC) de liderar o conducir (引领) un cambio o revisión en las relaciones internacionales a través de más, y más densos y más globales, procesos sinocéntricos. Pero empecemos recordando sus primeros pasos en su larga marcha.
manuela mesa

Mesa

É Doutora en Socioloxía e Antropoloxía pola Universidade Complutense de Madrid e unha das principais especialistas en España en Investigación pola Paz. Directora do Centro de Educación e Investigación para a Paz (CEIPAZ) e do Instituto Universitario DEMOSPAZ da Universidade Autónoma de Madrid (UAM). Membro do Comité de Expertos do Índice de Paz Global e …

Mesa Ler máis »


Artigos de Mesa, Manuela

Luis Antonio Gonzalez Francisco

GONZÁLEZ FRANCISCO

É especialista en seguridade e terrorismo global. Conta con ducias de publicacións en medios especializados. Entre a súa formación destacan, entre outros, Diploma de especialización Seguridad en el Mediterráneo, Próximo Oriente y Oriente Medio (Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED); Diploma de especialización Análisis del Terrorismo Yihadista, Insurgencias y Movimientos Radicales (Universidad Pablo de Olavide …

GONZÁLEZ FRANCISCO Ler máis »


Artigos de GONZÁLEZ FRANCISCO, Luis Antonio

Conmemoración polos falecidos no Festival Nova.

A “Directiva Aníbal” do exército israelí

Apartados xeográficos Oriente Medio
Liñas de investigación Relacións Internacionais
O sábado sete de outubro do 2023 [22 Tishrei, 5784 e yawm as-sabt, 22, Rabi' al-Awwal, 1445 nos calendarios xudeos e islámico respectivamente] é unha data, outra máis, que quedará grabada a sangue, lume e chumbo nas páxinas máis tristeiras do Oriente Medio. Esa xornada, as Brigadas Ezzedin al Qassam, a milicia do Hamas, executou un ataque a gran escala contra diversos obxetivos que deuxou un ronsel de centenares de víctimas tanto militares coma civís.

Conflito palestino-israelí: Corolario de resolucións diplomáticas non executadas que explican en parte a situación actual

Apartados xeográficos Oriente Medio
Liñas de investigación Relacións Internacionais
O 14 de maio de 1948 proclamouse a creación do Estado de Israel. Pouco despois, e xa antes, a rexión foi escenario dun violento enfrontamento, o cal, en diversas fases e intensidades mantense con toda a súa dureza ata os nosos días.Iso que se denomina “comunidade internacional” tratou durante décadas, principalmente a través da ONU de solucionar, ou ó menos de conter, as disputas entre Palestina e Israel. Este esforzo materializouse a través de numerosas resolucións, algunhas delas anteriores incluso a propia declaración de independencia de Israel.
Mapa de Uganda. Fonte: https://www.hrw.org/reports//2003/uganda0803/1.htm

Matar no nome de Deus: O caso de Alice Auma, Lakwena

Apartados xeográficos África
Liñas de investigación Relacións Internacionais
En non poucas ocasións, tras unha morte violenta ou un atentado terrorista, sustentado ou máis ben escusado, nunha terxiversada interpretación dun sentimento relixioso, pode pasar que figuras públicas non perdan a ocasión de vincular de maneira errónea, a violencia cun determinado sentimento relixioso. Para comprobar que o fanatismo non é propiedade exclusiva de ningunha fe, chegaría con «viaxar» á Uganda de finais do século pasado.

Estambul 13N-22: Claroscuros dun atentado mortal

Apartados xeográficos Europa
Liñas de investigación Relacións Internacionais
«Tal vez me trabuque,  pero os primeiros  acontecementos, sumados as primeiras informacións que me deu o gobernador de Estambul, Ali Yerlikaya, sinalan que isto cheira a terrorismo». Estas declaracións do presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, produxéronse pouco despois de que, sobre as 16.20 h. (horario turco) do martes 13 de novembro, a concurrida Avenida …

GONZÁLEZ FRANCISCO Ler máis »

Romanov, Oleksiy

Romanov

Historiador e investigador centrado en cuestións ligadas á liberación nacional e social no século XX e na actualidade, especificamente en Alemaña, España, Catalunya, Ucraína, Bielarús, Lituania, Grecia, etc. En 1986 defendín a tese doutoral sobre movementos migratorios no interior e exterior de España en 1975-1985. Traballei como investigador no Instituto de problemas sociais e económicos …

Romanov Ler máis »


Artigos de Romanov, Oleksiy

Bandeira de Ucraína

A estraña forma de levar a cabo unha misión de paz a favor do agresor

Apartados xeográficos Europa
Liñas de investigación Relacións Internacionais
Ao día seguinte de que Hungría asumise a presidencia de seis meses do Consello da UE, o primeiro ministro húngaro Viktor Orbán comezou unha incrible actividade internacional, a pesar de que a presidencia da UE non outorga ningún dereito a representar á Unión nas relacións internacionais. Con todo, o político húngaro recorreu á súa propia "misión de paz" porque, segundo as súas palabras, "Europa necesita paz", en particular, porque "a guerra comezou a afectar o crecemento económico e a nosa competitividade".

A guerra na Ucraína sen solucións visibles, nin militares, nin políticas

Apartados xeográficos Europa
Liñas de investigación Relacións Internacionais
A irrupción en maio das tropas rusas na zona de Kharkiv, que pareceu exitosa nos primeiros días debido principalmente á falta de preparación da defensa ucraína, pronto se retardou e comezou a parecerse á situación no resto da fronte estendida: sen preocuparse polas perdas significativas, os rusos están a presionar ferozmente, ocupando asentamentos insignificantes, pero sen conseguir o éxito desexado. Algúns observadores obxectivos, á vista do abandono dalgunhas zonas por parte das tropas ucraínas, conclúen que Ucraína está a perder actualmente a guerra, pero isto non significa que os rusos estean preto da vitoria. Quen prevaleza quedará claro só despois de moitos anos de guerra de desgaste.

O novo mandato de Putin será de máis guerra

Apartados xeográficos Europa Rusia
Liñas de investigación Relacións Internacionais
O 7 de maio V. Putin celebrou no Kremlin por quinta vez a súa investidura como presidente. Malia estar avisado que os resultados da votación non serían recoñecidos debido á inclusión das rexións anexionadas de Ucraína e de ter recibido escasas felicitacións do estranxeiro, o dono do Kremlin estaba contento de ter o permiso formal para gobernar ata 2030 un dos países máis grandes do mundo. Coa aprobación, voluntaria ou por resignación, que lle daba a maioría dos seus súbditos para continuar a súa traxectoria imperialista de recuperación da "grandeza da Nai Patria", impoñéndose á "contorna inimiga", que supostamente non tiña outro obxectivo que destruíla a calquera prezo.
Bandeira de Ucraína

Putin celebra unha vitoria que non é súa

Apartados xeográficos Europa
Liñas de investigación Relacións Internacionais
79 anos despois de que a Alemaña nazi capitulou ante a alianza da Unión Soviética, o Reino Unido, os Estados Unidos e Francia, cando fai décadas que marcharon os xenerais que comandaron as tropas vitoriosas e os combatentes reais teñen máis de 97 anos, Putin celebra en Moscova un desfile pomposo para facer crer ao mundo que é o único herdeiro da vitoria sobre o nazismo en 1945. E máis aínda, que a guerra de agresión contra Ucraína é tamén unha loita antifascista.

O escándalo non é sobre o Papa

Apartados xeográficos Europa
Liñas de investigación Relacións Internacionais
A estraña frase que moitos atoparon escandalosa foi pronunciada polo Papa Francisco nunha entrevista gravada a principios de febreiro para ser emitida o 20 de marzo. O Papa concedeu a entrevista a Rádioa Televisión Suíza (RSI) de lingua italiana, pero alguén filtrou anticipadamente as palabras do Pontífice nun episodio dedicado ao branco, a cor do ben, da luz.

O escándalo do cabaré e o fenómeno Zelenskyi

Apartados xeográficos Europa
Liñas de investigación Relacións Internacionais
Sumida nunha guerra extremadamente brutal contra a agresión rusa, Ucraína entrou no ano 2024 cun escándalo notorio. O popular cabaré "O Barrio vespertino" no seu tradicional espectáculo de Aninovo mostrou como una suposta refuxiada do territorio ocupado por Rusia, considerado predominantemente rusofalante, trataba de falar ucraíno. En lugar da fala coloquial ucraína contaminada polo ruso, que adoita escoitarse no sueste do país, os autores do bosquexo poñen en boca da refuxiada, de aspecto desagradable, palabras ucraínas equivocadas, que fan soar o seu discurso non só parvo, senón tamén obsceno.
Bandeira de Ucraína

Incerto comezo de 2024 para a guerra en Ucraína

Apartados xeográficos Europa
Liñas de investigación Relacións Internacionais
Desde o venres do 29 de decembro, Ucraína sofre os peores ataques aéreos desde o comezo da invasión rusa a gran escala. Utilízanse todo tipo de armas de ataque, incluídos drons, mísiles de cruceiro e balísticos. Cada día rexístranse decenas de mortos e centenares de feridos, destrucións en infraestruturas civís en Kíiv e outras cidades importantes. En cinco días, os rusos lanzaron uns 500 proxectís.

O segundo ano de guerra non traerá vitoria a ninguén, aínda que Rusia está a levar máis fracasos

Apartados xeográficos Europa
Liñas de investigación Relacións Internacionais
O segundo ano da guerra en Ucraína vai rematando sen que se vexan avances convincentes a favor de ningún dos dous adversarios. O desembarco dos ucraínos na orilla esquerda do río Dnipró, na rexión de Khersón, así como a ruptura das liñas defensivas rusas preto de Robótine, na província de Zaporízhzhia, foron éxitos significativos, aínda que os obxectivos da contraofensiva, que durou meses, realmente quedaron moi lonxe de ser alcanzados.
aymara

Gerdel

Aymara Gerdel é doutora en Políticas Públicas pola Escola de Goberno da Universidade de Economía e Negocios Internacionales (UIBE) e Máster en Economía pola UIBE. Director do Centro Venezolano de Estudos Chinos (CVEC), Director do Centro de Investigación Comunitaria de Futuro Compartido China-Venezuela, Profesor da Facultade de Ciencias Económicas e Sociais da Universidade Central de …

Gerdel Ler máis »

salamalrabadi

Al Rabadi

Autor e investigador en Relacións Internacionais. Doutor en Filosofía en Ciencias Políticas e Relacións Internacionais (Líbano). Actualmente preparando unha segunda tese de doutoramento: The Future of Europe and the Challenges of Demography and Migration, Universidade de Santiago de Compostela, España. Investigación Posdoutoral, Instituto Politécnico de Bragança (IPB), Portugal, 2022. Investigación Posdoutoral, Universidade de Porto (UP), …

Al Rabadi Ler máis »


Artigos de Al Rabadi, Salam

Israeli Intervention in the Syrian War: Opportunities and Challenges

Apartados xeográficos Oriente Medio
Liñas de investigación Relacións Internacionais
Perhaps it does not require much effort to demonstrate the extent of Israel’s involvement and active participation in the global war launched against Syria since 2011, which represented a real opportunity to settle scores with the resistance axis, which has become a real deterrent to their influence1. Consequently, Israel has been an important partner in …

Al Rabadi Ler máis »

Intervención Israelí en la Guerra de Siria: Oportunidades y Desafíos

Apartados xeográficos Oriente Medio
Liñas de investigación Relacións Internacionais
Quizás no haga falta mucho esfuerzo para demostrar el alcance de la implicación y la participación activa de Israel en la guerra global lanzada contra Siria desde 2011, que representó una oportunidad real para ajustar cuentas con el eje de la resistencia, que se ha convertido en un verdadero elemento disuasivo a su influencia 1. …

Al Rabadi Ler máis »

Mapa da UNRWA cos asentamentos de refuxiadas palestinas, 2015.

Futuro de Israel y el Eje de la Resistencia

Apartados xeográficos Oriente Medio
Liñas de investigación Relacións Internacionais
En principio, las guerras complementan la política, pero según las preocupaciones de seguridad de Israel, las guerras parecen ser la regla absoluta y la política son las anomalías. En este contexto, ha quedado claro que Israel ya no puede mantener su seguridad excepto acumulando medios de fuerza, pero esta realidad ha aumentado las complicaciones de sus relaciones con su entorno árabe y también ha reforzado los supuestos que son imposibles de aceptar.
Está llegando la singularidad? Fuente:Gerd Altmann

Problemática de la Inteligencia Artificial y la Biotecnología en la Política Global

Liñas de investigación Relacións Internacionais
Si la guerra ruso-ucraniana fue el evento más importante que dominó el año 2022, quizás el papel decisivo de uso con armas de inteligencia artificial en esta guerra suscitará muchas problemáticas futuras relacionadas con la realidad de la política global y el futuro de la humanidad. No hace falta decir que la inteligencia artificial y la biotecnológica tendrán impactos muy serios en todos los sectores políticos, económicos, de seguridad y culturales, sin mencionar las preocupaciones sobre la capacidad de manipular la naturaleza humana....
Fuente: Gerd Altmann

Problemática da Intelixencia artificial e a Biotecnolóxia na política global

Liñas de investigación Relacións Internacionais
Quizais a guerra ruso-ucraína foi o evento máis importante que dominou o ano 2022. O uso de armas de intelixencia artificial nesta guerra tivo un papel decisivo, algo que suscitará moitas problemáticas futuras no que concirne á realidade da política global e o devir da humanidade. Non fai falla dicir que a intelixencia artificial (IA) e a biotecnoloxía terán impactos moi serios en todos os sectores políticos, económicos, de seguridade e culturais, sen mencionar as preocupacións sobre a capacidade de manipular a natureza humana...

Cristiano Ronaldo, football and sustainable governance

Our contemporary reality has surpassed the classic standards that characterize political, economic and cultural frameworks, as a result of the highly complex nature of global dilemmas, for which solutions can no longer be found through traditional sustainable governance concepts and mechanisms. Therefore, based on this reality, the following problematic can be raised: Is it possible …

Al Rabadi Ler máis »